Search
English

Kurs og opplæring

Nå er kursdatoene for våren klare.
Klikk deg inn på ønsket kurs for å se kursdatoene.

Gassmåling før entring

Kurset går over 3 dager og skal gi deltakerne grunndig opplæring i gassmåling før entring. Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Mer info og påmelding

Grunnleggende H2S opplæring

Kurset har som mål å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta sin egen og andres sikkerhet ved arbeid i H2S-utsatte områder. Anbefales for alt personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme.

Mer info og påmelding

Gassmålingskurs

Opplæring i målemetoder og riktig bruk av gassmålingsutstyr.
Kurset anbefales for alle som skal bruke gassmåler i jobbsammenheng.

Mer info og påmelding

Vedlikehold og kalibrering av gassmålere

Praktisk opplæring i vedlikehold og kalibrering av gassmålere. Kurset passer for personell som har ansvar for drift og vedlikehold av gassmålingsutstyr.

Mer info og påmelding

Scott servicekurs

Sertifiserende kurs for personell som skal utføre service og vedlikehold på Scott pusteluftsutstyr. Kurset går over to dager.

 

Mer info og påmelding

Gassmåling for kommuner

To-dagers kurs i gassmåling og arbeid i lukket rom for kommuner. Bli med på spennende kursdager om farer og beskyttelse i vann- og avløpsanlegg.

Mer info og påmelding

Fylling av pressluftflasker og betjening av fylleanlegg

Kurset skal lære deltakerne å fylle pressluftflasker og betjene fylleanlegg på en sikker måte. Anbefales for personell som har ansvar for fylling av pressluftflasker.

Mer info og påmelding

Trykkluft som pusteluft

Kurset passer for personell som skal bruk trykkluft som pusteluft. Kurset anbefales også til personell som er ansvarlig for pusteluft.

Mer info og påmelding

Webbasert Gassmålingskurs

Dette kurset kan du selv bestemme når du vil gjennomføre. Varighet: 45-60 minutter. Det eneste du trenger er en PC og internett tilgang. Kurset tilbys både på norsk og engelsk.

Mer info og påmelding

Pusteluft for HMS-rådgivere

Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte områder. Kurset kombinerer gassteori sammen med pusteluftutstyr, tar for seg farer forbundet med gass, og bruk og begrensning av beskyttelsesutstyr.

Deltakerne lærer også om luftanalyser med særlig fokus på rådgivende personell.

Mer info og påmelding

Tetthetstesting av åndedrettsvern

Kurset gir opplæring i tetthetstesting av åndedrettsvern med Portacount pro+. Passer for yrkeshygienikere og hms-rådgivere som skal utføre tester i egen organisasjon eller hos kunde.

Mer info og påmelding

Brannvernkurs med slukkeøvelse

Kurset gir grunnleggende opplæring i brannvern og livreddende førstehjelp, samt praktisk øvelse i slukking av brann med skumapparat.

Mer info og påmelding

Sikker entring og bruk av verneutstyr for havbruk

Kurset gir opplæring i hvordan man kan planlegge og gjennomføre utsatte jobber knyttet til oppdrett, havbruk og fiskeforednling på en trygg og sikker måte.

 

Mer info og påmelding

Gassmåling og bruk av verneutstyr for shipping

Train the trainer kurs for shipping, hvor offiser eller annen får opplæring i riktig bruk av gassmåler og verneutstyr ved utsatte jobber. Kursdeltakerne får verktøy og ansvar for å videreformidle kunnskapen til restev av crewet ombord.

Mer info og påmelding
Search