Search
English

Gassmåling for kommuner

Gjennom et 2-dagers kurs ønsker vi å sette fokus på eksponering og beskyttelse for ansatte i vann/avløp og renovasjon.

Erfaring viser at kunnskap om farer i arbeidsatmosfæren er nøkkelen til bevissthet og økt bruk av verneutstyr.

Bli med på gassmålingskurs for kommuner med praktiske øvelser og befaring på anlegg.

Last ned brosjyren om kurset

 

PROGRAM:

Dag 1
 • Målebegreper for gassmåling
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass og brennbare gasser
 • Kjennetegn og farer ved H2S
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom og entring av kummer
 • Gassmålingsmetoder
 • Eksponering i vann/avløp og renovasjon
 • Hvordan beskytte seg mot bakterier og støv ved slamtørke
 • Valg av riktig verneutstyr
 
Dag 2
 • Vi drar på befaring til Stavanger kommunes pumpestasjon på Forus hvor vi gjennomfører ulike praktiske øvelser.
 • Måling av H2S.
 • Gassmåling før entring med slange og probe
 • Øverser med ulike typer verneutstyr.

Målgruppe:

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.
 

Sluttkompetanse:

Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke gassmålingsutstyr i sin arbeidshverdag på en sikker måte.
 

Varighet: 2 dager
Undervisningstid: 09:00 - 15:00
Pris: 5900,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse og lunsj to dager, dokumentasjon og kursbevis, samt kveldsarrangement med varm mat og befaring til IVAR dag 2.
Påmelding: Nettpåmelding eller via mail til kurs@vestteknikk.no
Informasjon og betingelser
 

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:

 • Forskrift 703 Utførelse av arbeid
 • Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

 

Search