Search
Norsk

Gassmåling og bruk av verneutstyr for shipping

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om riktig bruk av åndedrettsvern og gassmåler. Deltakerne får opplæring i bruk av sikkerhetsutstyret som er tilgjengelig ombord, og får verktøy til å kunne gi denne opplæringen videre ombord på båtene i etterkant av kurset.

 

Målgruppe:

Kurset er rettet mot nøkkelpersoner ombord på båter som som får ansvar for videre opplæring ombord i riktig bruk og daglig vedlikehold av verneutstyr, samt bruk av gassmåler. Kurset har som hovedmål å sørge for gode holdinger og rutiner knyttet til bruk av verneutstyr og gassvarslere ved utsatte jobber ombord. Vi anbefaler at en lager interne retningslinjer for at de som har tatt kurset, skal holde intern opplæring ombord med fast intervall.

 

Kurset skreddersys til bedriftens interne prosedyrer og valgte verneutstyr.

 

Kursinnhold:

Åndedrettsvern:

 • Kjennskap til gjeldende lover og retningslinjer
 • Kunnskap om farer og utfordringer ved arbeid i tanker og annet arbeid som krever bruk av verneutstur
 • Hvordan beskytte seg mot farene som kan være tilstede
 • Ulike typer åndedrettsvern og grad av beskyttelse
 • Filtertyper: Hva beskytter de ulike filtertypene mot?
 • Hvordan velge rett maske- og filtertype til ulike jobber?
 • Forskjellen mellom mekaniske og antistatisk filter
 • Hvordan bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte?
 • Beste praksis for daglig vedlikehold og oppbevaring
 • Hvor lenge varer et filter og hvor ofte må masken byttes ut?
 • Kurset tilpasses bedriftens interne prosedyrer, og tar utgangspunkt i de maskene og filtrene som skal være tilgjengelig ombord

 

Gassmåling:

Dersom kurset går over to dager, kan kurset også omfatte bruk av gassmåler ved entring av tanker og trange rom.

 • Gassmålingsmetoder
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom og entring
 • Bruk av personlig gassvarsler

 

Sluttkompetanse:

Etter fullført kurs vil deltakerne ha god kunnskap om valg, bruk og vedlikehold av filterbasert og overtrykksdrevet åndedrettsvern. Dersom en velger å inkludere bruk av gassvarsler og entring, vil en også kunne bidra til økt fokus på sikkerhet ved entringsarbeid ombord. Kursdeltakere får med seg en kursdokumentasjon i sin helhet, men får også med en kortfattet presentasjon som kan brukes til opplæring ombord.

Modellen er levert til flere internasjonale shippingselskaper med gode erfaringer.

 

 

Kurset bygger på følgende regelverk:

 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • SOLAS
 • Bedriftsinterne prosedyrer og valgte verneutstyr

 

Varighet: 1 dag  bruk av verneutstyr og 1 dag gassmåling.
Man kan velge å gjennomføre kurset på 1 eller to dager, alt etter om man vil ha med en eller begge innholdsblokkene.
Undervisningstid: 09:00 - 15:00

Kurset tilbys kun bedriftsinternt.

Kursavgiften inkluderer kursdeltakelse for inntil 8 deltakere, dokumentasjon, kursbevis og lunsj, og alt nødvendig utstyr til kurset. Vi tar med Portacount, pc oc, ulike masker og adaptere.
Utstyret kan leies for å utføre oppdrag i etterkant av kurset.
Bestilling av bedriftsinternt kurs: kurs@vestteknikk.no

 

Informasjon og betingelser

Search