Search
English

Gassmålingskurs

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

 

Målgruppe:

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.
 

Kursinnhold:

 • Målebegreper for gassmåling
 • Gassmålingsmetoder
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom og entring
 • Valg av riktig verneutstyr
 • Bruk og daglig vedlikehold av verneutstyr
 • Kjennskap til gjeldende regelverk
 • Oppgaver og praktiske øvelser

 

Sluttkompetanse:

Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke gassmålingsutstyr i sin arbeidshverdag på en sikker måte.
 

Varighet: 1 dag
Undervisningstid: 09:00 - 15:00
Pris: 3900,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.
Påmelding: Nettpåmelding eller via mail til kurs@vestteknikk.no
Informasjon og betingelser
 

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:

 • Forskrift 703 Utførelse av arbeid
 • Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

 

Bedriftsinternt:

Dette kurset kan også arrangeres bedriftsinternt for din virksomhet. Dersom dere er 5-6 deltakere eller flere, vil det som regel være mer kostnadseffektivt å arrangere kurset bedriftsinternt. Bedriftsinterne kurs kan også spesialtilpasses til deres behov. Kontakt kurs@vestteknikk.no, for tilbud.
 

Search