Search
English

Grunnleggende H2S-opplæring

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

 

Målgruppe:

Kurset passer for personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme.

 

Kursinnhold:

 • Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldioksid (SO2)
 • Kilder til H2S og SO2
 • Riktig bruk av deteksjonsutstyr
 • Symptomer på eksponering
 • Teoretisk kjennskap om førstehjelp og redning til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
 • Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
 • Kunnskap om beredskap, alarmer og evakuering
 • Prosedyrer for entring av lukket rom
 • Grenseverdier for H2S og SO2
 • Oppgaver og praktiske øvelser

 

Sluttkompetanse:

Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder*.

*I tillegg til kurset, skal alt personell som skal arbeide i H2s-utsatte områder få opplæring på arbeidsstedet hvor det gjennomgås rutiner og beredskapsprosedyrer som er spesifikke for arbeidsstedet. 

 

Kurset bygger på følgende regelverk:

 • API recommended practice 49. Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
 • Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

 

Varighet: 1 dag
Undervisningstid: 09:00 - 15:00
Pris: 3900,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.
Påmelding: Nettpåmelding eller via mail til kurs@vestteknikk.no

 

Bedriftsinternt:

Dette kurset kan også arrangeres bedriftsinternt for din virksomhet. Ved 5-6 deltakere eller flere, vil dette som regel lønne seg. Bedriftsinterne kurs kan også spesialtilpasses til deres behov. Kontakt kurs@vestteknikk.no, for tilbud.

Informasjon og betingelser

 

Search