Search
English

Pusteluft for HMS-rådgivere

Kurset passer for personell som har ansvar for åndedrettsvern, blant annet sikkerhetsrådgivere og HMS-rådgivere.

Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte arbeidsmiljøer.

 

Kursinnhold:

 • Luftens bestanddeler

 • Sikker pusteluft

 • Gassmåling og målebegrep

 • Arbeid i lukket rom

 • Brennbare gasser

 • Farer ved for mye eller for lite oksygen

 • Giftige gasser

 • Damptetthet

 • Førstehjelp ved innånding av giftige gasser

 • Administrative normer

 • Typer forurensing som kan forventes

 • Sikkerhetsbarrierer

 • Typer åndedrettsvern

 • Riktig åndedrettsvern og vernebekledning

 • Oversikt over pustluftsystemet

 • Prøvetaking og analyse av pusteluft

 • Sjekklister for åndedrettsvern

 • Ulike typer flasker og merking av flasker

 

Hovedmålet med kurset er å skap gode holdninger og hindre at liv og helse går tapt.

Varighet: 1 dag

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Informasjon og betingelser

Search