Search
English

Scott Servicekurs I og II

Målgruppe:

Kurset passer for personell som skal vedlikeholde og utføre service på Scott pusteluftsutstyr.

 

Kursinnhold

 • Scott servicekurs I skal gi deltakerne kompetanse til å utføre 1-års kontroll på Scott pusteluftsutstyr.

 • Scott servicekurs II bygger videre på del I, og setter deltakerne i stand til å utføre 6-års kontroll på utstyret.

 

Opplæringen omfatter følgende produkter:

 • CEN-PAQ

 • ASCfx

 • Contour

 • Flite

 • Elsa

 

Sluttkompetanse:

Deltakerne skal etter kurset kunne betjene, utføre vedlikehold og reparasjon på Scott pusteluftsutstyr i samsvar med gjeldende lovverk og fabrikantens anbefalinger. Kurset fokuserer på oppbygningen og virkemåten til utstyret, samt krav til luftkvalitet og praktiske oppgaver.

 

Varighet: 2 dager
Undervisningstid: 09:00 - 16:00 (ved behov kan kursdag1 utvides til kl 17:00)
Pris: 7800,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.
Påmelding: Nettpåmelding eller via mail til kurs@vestteknikk.no
Informasjon og betingelser
 

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:

 • Forskrift om administrative ordninger, best. nr. 706 §10
 • NS-EN 12021
 • NS-EN1146
 • NS-EN 14593-1
 • NE-EN 132
 • NS-EN 136
 • NS-EN 137
 • NS-EN 138

 

Bedriftsinternt:

Dette kurset kan også arrangeres bedriftsinternt for din virksomhet. Dersom dere er 5-6 deltakere eller flere, vil det som regel være mer kostnadseffektivt å arrangere kurset bedriftsinternt. Bedriftsinterne kurs kan også spesialtilpasses til deres behov. Kontakt kurs@vestteknikk.no, for tilbud.

Search