Search
Norsk

Sikker entring og bruk av verneutstyr for havbruk

Kurset gir opplæring i planlegging og utførelse av utsatte jobber innen havbruk. Vi legger vekt på grunnleggende risikovurdering, kartlegging, gassmåling, forståelse for farene som kan oppstå, og hvordan en kan forebygge disse. Holdninger og riktig bruk av verneutstyr er kursets viktigste emner.

Kurset tilpasses de spesielle utfordringene som finnes i bedriften. Dette kan være vasking av dødfisktanker, entring av tanker og lukkede rom, fare for H2S-dannelse ved RAS-anlegg osv.

 

Målgruppe:

Kurset passer for operatører, driftspersonell og hms-personell og beslutningstakere inne fiskeoppdrett, havbruk og fiskeforedling.

 

Kursinnhold:

  • Farer ved for lite og for mye oksygen
  • Farer ved giftig gass (hydrogensulfid)
  • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
  • Arbeid i lukket rom og prosedyrer for sikker entring
  • Gassmåling
  • Valg av riktig verneutstyr
  • Bruk og daglig vedlikehold av verneutstyr
  • Kjennskap til gjeldende regelverk

Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser hvor vi lærer å bruke gassmålingsutstyr og verneutstyr.

 

Sluttkompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper til å kunne utføre utsatte jobber uten fare for liv og helse.

 

Kurset bygger på følgende regelverk:

  • Norsk olje og gass anbefalte retningslinje nr. 133 for tetthetstesting av åndedrettsvern 

 

Varighet: 1 dag
Undervisningstid: 09:00 - 15:00

Kurset tilbys kun bedriftsinternt.

Kursavgiften inkluderer kursdeltakelse for inntil 10 deltakere, dokumentasjon, kursbevis og lunsj, og alt nødvendig utstyr til kurset. Vi tar med Portacount, pc oc, ulike masker og adaptere.
Utstyret kan leies for å utføre oppdrag i etterkant av kurset.
Bestilling av bedriftsinternt kurs: kurs@vestteknikk.no

 

Informasjon og betingelser

Search