Search
Norsk

Tetthetstesting av åndedrettsvern

Kurset gir opplæring i å utføre tetthetstesting av åndedrettsvern med portacount pro+.

 

Målgruppe:

Kurset passer for yrkeshygienikere, hms-rådgivere og bedriftshelsetjenester som skal utføre tetthtestesting av åndedrettsvern i egen organisasjon eller for kunder.
Kurset krever ingen spesielle forkunskaper, men en god forståelse for HMS-kultur, holdninger og bruk av åndedrettsvern er en forutsetning.

 

Kursinnhold:

  • Kjennskap til anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern
  • Praktisk organisering og koordinering av testing i bedriften/hos kunden
  • Programvare og pruk av Portacount pro
  • Hvordan opprette databaser for testgruppe, legge inn personer, masker og sette opp testen riktig
  • Klargjøring av masker
  • Tilpassing av masker (hvordan veilede brukeren til å feste åndedrettsvernet riktig)
  • Prosedyre for testing
  • Når testen feiler: teknisk feil eller feil passform. Hva skal vi se etter?
  • Brukeropplæring: Hva bør brukere av åndedrettsvern kunne om bruk og daglig vedlikehold av åndedrettsvern?

Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser hvor vi utfører tester på hverandre.

 

Sluttkompetanse:

Etter fullført kurs kan deltakerne kunne utføre tetthetstesting av åndedrettsvern i henhold til Norsk Olje og Gass sin anbefalte retningslinje nr. 133.

 

Kurset bygger på følgende regelverk:

  • Norsk olje og gass anbefalte retningslinje nr. 133 for tetthetstesting av åndedrettsvern 

 

Varighet: 1 dag
Undervisningstid: 09:00 - 15:00

Kurset tilbys kun bedriftsinternt.
 

Kursavgiften inkluderer kursdeltakelse for inntil 8 deltakere, dokumentasjon, kursbevis og lunsj, og alt nødvendig utstyr til kurset. Vi tar med Portacount, pc oc, ulike masker og adaptere.
Utstyret kan leies for å utføre oppdrag i etterkant av kurset.
Bestilling av bedriftsinternt kurs: kurs@vestteknikk.no

 

Informasjon og betingelser

Search