Search
English

Trykkluft som pusteluft

Kurset passer for personell som skal bruke trykkluft som pusteluft. Kurset anbefales også til personell som er ansvarlig for pusteluft.

 

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • Kjenne til virkemåte og oppbygningen til ulike typer pusteluftkompressorer og pusteluftsystem

  • Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder

  • Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte

  • Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele

  • Kjennskap til forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, NS-EN 14594 og EN 12021

  • Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr

  • Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft

  • Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet.

  • Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser

 

Hovedformålet med kurset er å skape gode holdninger til bruk av riktig verneutstyr, og forhindre at liv og helse går tapt.

Varighet: 1 dag

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Informasjon og betingelser

Search