Search
English

Vedlikehold og kalibrering av gassmålere

Kurset gir god, teknisk kunnskap om valgt gassmålingsinstrument. Etter kurset skal deltakerne kunne vedlikeholde, drifte og kalibrere det instrumentet de har fått opplæring i. Deltakerne skal også kunne foreta årlig service* på instrumentet.

 

Målgruppe:

Kurset passer for personell som har ansvar for vedlikehold og drift av gassmålere.

 

Kursinnhold:

 • Kunnskap om instrumentets oppbygning, virkemåte og ulike komponenter
 • Opplæring i renhold av utstyr
 • Demontering/montering av instrumentet
 • Gjennomføring av filterbytte
 • Sensorbytte og kjennskap til ulike sensortyper
 • Gjennomføre bumptest og kalibrering
 • Bruk av automatiske kalibrerings- og teststasjoner
 • Nulljustering av sensorer
 • Kjennskap til vanlige brukerfeil og forgiftningskilder
 • Kunne utføre en fullstendig sjekkliste på instrumentet
 • Programvare for systemoppsett og kalibrering
Kurset er instrumentspesifikt. Opplysninger om hvilket instrument bedriften bruker, gis ved påmelding.

 

Sluttkompetanse:

Etter kurset skal deltakerne kunne drifte, vedlikeholde og foreta periodisk service* på instrumentet de har fått opplæring i.

*I tilfeller hvor det foreligger bransjespesifikke eller bedriftsinterne krav, må en tredjepart stå ansvarlig for periodisk service på instrumenter (eks: shipping).

 

Varighet:1 dag
Undervisningstid: 09:00-15:00
Pris: 3500,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.
Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no
Informasjon og betingelser

 

Bedriftsinternt

Dette kurset kan også arrangeres bedriftsinternt for din virksomhet. Ved 5-6 deltakere eller mer, vil det være mest kostnadseffektivt å arrangere et bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no for tilbud.

 

Search