Search
English

Webbasert gassmålingskurs

Kurset gir en introduksjon til farer i utsatte områder. Du lærer om reelle farer og de mest vanlige gassene. Kurset gir en innføring i hvordan du kan beskytte deg selv og andre ved bruk av riktig utstyr.

 

Kursinnhold:

  • Introduksjon
  • Relevante begreper
  • Luft og lukket rom
  • Oksygenmåling
  • Eksplosive gasser
  • Giftige gasser

 

Kurset passer som forstudie til kurs innen gassmåling og oppfriskning til tidligere gjennomførte kurs. Kurset er også nyttig for deg som ønsker en kort introduksjon til hva gassmåling er.

Varighet: 45-60 minutter

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om gassmåling, og øke bevisstheten rundt farene ved helsefarlige gasser.

Ta kurset her

Search