Search
English

Nyheter

Fagdag: Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier

Statoil kommer for å presentere deres skjerpede krav til bruk av åndedrettsvern. Vi får også høste av erfaringene fra H2S-ulykken på Sture og høre om G7 - gassdeteksjon rigget for fremtiden.

Les mer

Nytt regime for åndedrettsvern i Statoil

Statoil har laget en ny veiledning til bruk av åndedrettsvern, ARIS R-21938. Det betyr endringer i valg av type åndedrettsvern og arbeidstidsbegrensning.

Les mer

Vestteknikk i nytt samarbeid med FireNor

Vestteknikk har funnet den perfekte samarbeidspartner innen brannvern.

Les mer

Mage- og tarmplager for ansatte i vann- og avløpsetater

Opplever du diare og kvalme? Gjerne på kvelder, mandager eller rett etter ferie? Stoffer du utsettes for på jobben kan være årsaken.

Les mer

Trykktesting av brannslanger og kontroll av brannslukkeutstyr

Vestteknikk trykktester brannslanger i henhold NS-EN 671-3 og NS-EN 3910

Les mer

Trykktesting av pressluftflasker

Vestteknikk trykktester flasker for pusteluft, dykking, paintball og røykdykking i henhold til krav til vedlikehold

Les mer

Trykktesting av løfteputer

Vestteknikk trykktester alle typer løfteputer for redning.

Les mer

Medaljen for lang og tro tjeneste

For første gang i Vestteknikks 33 år lange historie kunne Geir Magne dele ut medaljen for arbeidstakere med over 30 års fartstid hos samme arbeidsgiver.

Les mer

100 år med serviceerfaring

Denne høsten feirer vi både 10, 20 og 30 års jubileum i vår serviceavdeling. Til sammen har våre 11 offshoreteknikere over 100 års erfaring. Betydelig lengre enn noen andre serviceavdelinger innen våre felt.

Les mer

G7 - En helt ny måte å tenke sikkerhet på!

Dersom en gasslekkasje eller en ulykke inntreffer i dag, hvor rask responstid har du? Med G7 online sikkerhetsovervåkning kan du respondere i løpet av sekunder.

Les mer

Vedlikehold av gassmåleren

Bærbare gassmålere blir stadig enklere i bruk og mer vedlikeholdsfrie. Likevel er det noen enkle ting du må passe på for at måleren din skal vare lengst mulig.

Les mer

H2S i olje- og gassbransjen

Hva vet du om farene, konsekvensene og beskyttelse mot hydrogensulfid? Last ned vår e-bok om H2S i olje- og gassproduksjon.

Les mer

Guide til vedlikehold av kompressor

Har du kontroll på filterkapasitet, oljenivå og luftkvalitet på din kompressor? Her får du en kjapp gjennomgang av de tingene du må ha kontroll på om du er ansvarlig for en pusteluftkompressor.

Les mer

Sjekkliste for sikker entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Vi gir deg en liten introduksjon, eller oppfriskning.

Les mer

Pusteluft-filterkasse-slanger-flite

Last ned plansjen som viser pusteluftutstyr til entring av lukket rom. Med delenummer for enkel etterbestilling av reservedeler.

Les mer

Kurs i måling av benzen

Kurs i kartlegging og vurdering av benzen-eksponering for HMS-personell, yrkeshygienikere og andre som ønsker en grundig innføring i måling av benzen.

Les mer

Produktoppgradering Microclip XL og X3

Produksjonsstopp av MicroClip XL og X3 er opphevet. Kunder med instrumenter kjøpt før 5. oktober anbefales kostnadsfri produktoppgradering.

Les mer

Varsler pålegg om analyse av brannskum offshore

Miljødirektoratet vurderer å pålegge alle operatører å ta prøver som dokumenterer eventuelt innhold av PFOS i brannskum innen 1. april. Les hvordan Vestteknikk kan hjelpe deg med utskifting av skum.

Les mer
Search