Search
English

Nyheter

Personvern

Her finner du informasjon dine rettigheter for personvern og hvordan vi håndterer disse.

Les mer

Tommy Teknikk oppdager G7

Tommy har oppdaget fremtidens personlige sikkerhetsmonitor som dekker alle hans behov. En ny verden har åpnet seg for Tommy!

Les mer

Vestteknikk sertifisert etter ISO 9001:2015

Vestteknikk har siden 2004 vært ISO 9001-sertifiserte. Siden forrige sertifisering i 2016, har vi jobbet mot å bli sertifiserte etter ISO 9001:2015-standard.

Les mer

Luftanalyse

Fra enkle testrør til kontinuerlig, elektronisk overvåkning. Vi oppsummerer fordelene og ulempene med de ulike metodene for luftanalyse slik at du kan finne den løsningen som passer best for ditt behov.

Les mer

Fagdag: Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier

Statoil kommer for å presentere deres skjerpede krav til bruk av åndedrettsvern. Vi får også høste av erfaringene fra H2S-ulykken på Sture og høre om G7 - gassdeteksjon rigget for fremtiden.

Les mer

Nytt regime for åndedrettsvern i Statoil

Statoil har laget en ny veiledning til bruk av åndedrettsvern, ARIS R-21938. Det betyr endringer i valg av type åndedrettsvern og arbeidstidsbegrensning.

Les mer

Vestteknikk i nytt samarbeid med FireNor

Vestteknikk har funnet den perfekte samarbeidspartner innen brannvern.

Les mer

Mage- og tarmplager for ansatte i vann- og avløpsetater

Opplever du diare og kvalme? Gjerne på kvelder, mandager eller rett etter ferie? Stoffer du utsettes for på jobben kan være årsaken.

Les mer

Trykktesting av brannslanger og kontroll av brannslukkeutstyr

Vestteknikk trykktester brannslanger i henhold NS-EN 671-3 og NS-EN 3910

Les mer

Trykktesting av pressluftflasker

Vestteknikk trykktester flasker for pusteluft, dykking, paintball og røykdykking i henhold til krav til vedlikehold

Les mer

Trykktesting av løfteputer

Vestteknikk trykktester alle typer løfteputer for redning.

Les mer

Medaljen for lang og tro tjeneste

For første gang i Vestteknikks 33 år lange historie kunne Geir Magne dele ut medaljen for arbeidstakere med over 30 års fartstid hos samme arbeidsgiver.

Les mer

100 år med serviceerfaring

Denne høsten feirer vi både 10, 20 og 30 års jubileum i vår serviceavdeling. Til sammen har våre 11 offshoreteknikere over 100 års erfaring. Betydelig lengre enn noen andre serviceavdelinger innen våre felt.

Les mer

G7 - En helt ny måte å tenke sikkerhet på!

Dersom en gasslekkasje eller en ulykke inntreffer i dag, hvor rask responstid har du? Med G7 online sikkerhetsovervåkning kan du respondere i løpet av sekunder.

Les mer

Vedlikehold av gassmåleren

Bærbare gassmålere blir stadig enklere i bruk og mer vedlikeholdsfrie. Likevel er det noen enkle ting du må passe på for at måleren din skal vare lengst mulig.

Les mer

H2S i olje- og gassbransjen

Hva vet du om farene, konsekvensene og beskyttelse mot hydrogensulfid? Last ned vår e-bok om H2S i olje- og gassproduksjon.

Les mer

Guide til vedlikehold av kompressor

Har du kontroll på filterkapasitet, oljenivå og luftkvalitet på din kompressor? Her får du en kjapp gjennomgang av de tingene du må ha kontroll på om du er ansvarlig for en pusteluftkompressor.

Les mer

Sjekkliste for sikker entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Vi gir deg en liten introduksjon, eller oppfriskning.

Les mer
Search