Search
Norsk

Ny versjon G7 med 4G nett

Til sommeren lanseres Blackline Safety G7 med 4G mobilnett.
 

Dagens instrumenter bruker 2G og 3G mobilnett. Blackline bekrefter i skrivet under at alle kunder som blir berørt når 3G nettet fases ut, vil oppgraderes til 4G-instrumenter uten ekstra kostnad.
Våre G7-kunder vil altså ikke oppleve noen ulemper med denne overgangen.

Klikk på bildet under for å lese skrivet fra Blackline Safety ang. endring fra 3G til 4G.

 

 

Search