Search
Norsk

Luftanalyse

Det finnes mange måter å kontrollere om pusteluften har god nok kvalitet. Fra enkle testrør til kontinuerlig, elektronisk overvåkning. Vi oppsummerer fordelene og ulempene med de ulike metodene slik at du kan finne den løsningen som passer best for ditt behov.

 

Luftanalyse med Testrør/Tubes

Luftanalyse med engangs testrør var den første metoden som kom på markedet, og gir en enkel spot-måling av pusteluften.

Selve testen gjennomføres ved at man plasserer 4 ulike testrør på en manifoil som man kobler til pusteluften. Rørene måler henholdsvis Vanninnhold, CO, CO2 og olje. For å få et riktig måleresultat, skal man ifølge manualen regne gjennomsnitt av 5 målinger. Man trenger derfor 20 prøverør til hver måling og prosessen tar rundt 1 time. Det er også verdt å merke seg at brukte rør skal behandles som spesialavfall. Resultatene fra målingene leses av manuelt på en skala på røret. Vinkelen man holder røret i, vil påvirke resultatet, og avlesningen vil derfor ikke være helt pålitelig. Gjennomsnittet av de 5 målingene regnes ut og loggføres manuelt.

Luftanalyse med prøverør krever kunnskap og opplæring. Inngangsprisen er noe lavere enn for andre metoder, men forbruket av prøverør vil derimot ta igjen denne kostnaden over tid.
En fordel med prøverør et at det ikke krever strøm.

 

Manuell, elektronisk luftanalyse med Testo 445

 

Luftanalyse ble mye enklere å gjennomføre da Testo ble lansert på det norske markedet som det eneste alternativet til testrør. En luftanalyse kunne nå gjennomføres på kun 11 minutter og resultatet kunne leses av elektronisk uten feilmargin. Testo har derfor vært ledende på det norske markedet i flere tiår, og er fremdeles i bruk på en stor del av offshore installasjonene på norsk sokkel.

Ettersom det i dag finnes helelektronsike målealternativer til samme pris, selges det i liten grad nye Testoinstrumenter i dag.

Instrumentet leveres med en utfyllende og selvforklarende bildemanual. Instrumentet kobles til pusteluften som vist i manual, og målingene leses av. Etter om lag 5 minutter, må man koble om for å skifte sensor. Resultatene leses av elektronisk, bortsett fra duggpunkt som må regnes ut manuelt. Resultatene loggføres manuelt.

 

Elektronisk pusteluftanalyse med SafeAir tester

 

Teknologien innen luftanalyse gjorde et kvantesprang da Vestteknikk i 2016 endelig lanserte SafeAir Tester fra britiske Factair for elektronisk analyse av pusteluft.

SafeAir leveres med et selvforklarende touch bildedisplay som enkelt lar deg velge hvilken type pusteluftutstyr som skal tas analyse av. Instrumentet kobles til pusteluften, og målingen gjøres automatisk på 12 minutter. SafeAir genererer elektroniske pdf-sertifikat av resultatene. Dette overføres elektronisk til PC eller hentes ut via USB-stick. Safeair kan brukes på både strøm og batteri.  Instrumentet er så enkelt i bruk at opplæring normalt ikke er nødvendig. Årlig kalibrering må påregnes.

Kostnadsmessig ligger SafeAir på samme nivå som Testo. Brukervennligheten og fordelene med SafeAir gjør derfor at dette i dag fremstår som førstevalget for luftanalyse.
Safeair kan brukes både til spot-måling og kontinuerlig overvåking. Instrumentet kan leveres i bærbar koffert, eller fastmontert i skap. Finnes i EX og non EX-versjon.

 

CO2CO

 

For faste offshore-installasjoner, leverer vi permanente skap for kontinuerlig overvåkning av pusteluft, kalt CO2CO. Dette er et produkt utviklet og produsert av Vestteknikk, tilpasset gjeldende NORSOK-krav og med godkjent dokumentasjonspakke. 
 

Skapet er EX-godkjent, og kobles til kontrollrom med lyd- og lys-alarm. Vestteknikk har levert omlag 40 CO2CO-skap til norske, faste installasjoner.

 

Spotmåling eller kontinuerlig overvåkning?

 

Mange lurer på om de har behov for et instrument for å ta spot-målinger av pusteluften, eller om de trenger et instrument for kontinuerlig overvåkning av pusteluften.

Som en tommelfingerregel kan en si at dersom en har et luftanlegg som er bygget for pusteluft og kun brukes til dette formålet, så vil spotmålinger i de fleste tilfeller være tilstrekkelig.

Dersom en er usikker på kvaliteten til pusteluften, bør en derimot velge kontinuerlig overvåkning. For eksempel i tilfeller hvor kompressoren brukes til både arbeidsluft og pusteluft.

For å kunne gi gode anbefalinger om valg at utstyr og metode for luftanalyse, må vi ha kjennskap til det aktuelle anlegget. Har du spørsmål om utstyr eller metode for kontroll av luftkvalitet, så nøl ikke med å ta kontakt med oss.

salg@vestteknikk.no

 

Vi anbefaler også å lese Samarbeis for sikkerhets anbefaling 009 Pusteluft som nylig ble revidert.

Search