Search
Norsk

Medaljen for lang og tro tjeneste

For første gang i Vestteknikks 33 år lange historie kunne Geir Magne dele ut medaljen for arbeidstakere med over 30 års fartstid hos samme arbeidsgiver.

 

- Nå skal jeg gjøre noe jeg aldri før har gjort og aldri kommer til å gjøre igjen, proklamerte en tydelig stolt daglig leder under årets julebord.

Med stor glede kunne Geir Magne Årvik overrekke Medaljen for lang og tro tjeneste til Mona Vagle og Tore Skårdal, henholdsvis ansatt nummer 4 og ansatt nummer 5 da de startet i Vestteknikk i mai og oktober 1987.

 

Varierte oppgaver

Mona startet i Vestteknikk i 1987 som ansatt nummer fire. Oppgavene som sekretær varierte fra regnskap til henting av post og levering av varer. Etterhvert som selskapet har vokst, har rollen forandret seg, og Mona jobber i dag som leder for administrasjon, med ansvar for regnskap og lønn.

Tore har gjennom alle sine 30 år i Vestteknikk hatt hjerte for service offshore. Les mer dette i artikkelen om vår serviceavdleing.

- Både Mona og Tore er sterke personligheter med mange meninger og stort engasjement. Det jeg setter mest pris på hos dem begge er nok lojaliteten, Ikke bare i form av at de har vært her i mange år, men at de begge er personer som en alltid kan regne med, forteller Geir Magne.

 

Lang tradisjon

Det kongelige Selskap for Norges Vel tildeler medaljen for å synliggjøre innsats i arbeidslivet. Det er en unik og tradisjonsrik anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver, og et synlig bevis på en innsats det står respekt av.

Medaljen for lang og tro tjeneste er blant de eldste medaljene som fortsatt er i bruk i Norge, og ble innstiftet i en tid preget av endringer. Industri ble startet og nye produkter så dagens lys. Produktene ble ofte premiert med medaljer. Norges Vel tildelte allerede medaljer innenfor sine områder som landbruk og husflid og ble nå oppfordret til også å belønne "lang og tro tjeneste" i arbeidslivet.

 

Første og siste

For Geir sin del, mener han bestemt at det blir hans første og siste medaljeoverrekkelse. Selv om snittansienniteten i selskapet er godt over 10 år, er det hele 8 år til neste potensielle 30-års jubileum. I 2025 er det imidlertid stor fare for at både den potensielle jubilanten og grunder Geir Magne har gått av med pensjon.

 

 

Search