Search
Norsk

Ny øvelsescontainer for kurs

 

Vestteknikk har bygget ny, spesialtilpasset øvelsescontainer for kurs i gassmåling før entring. Mulighetene containeren gir, samt litt lengre kursdager, gjør at vi kan redusere antall kursdager fra 3 til 2.

 

Etter noe tids planlegging, har Vestteknikk nå fått spesialtilpasset en øvelsescontainer til våre kurs.

Under de praktiske øvelsene i tanken brukes hele sikkerhetsutstyrspakken med tripod, sele, trykkluftforsynt åndedrettsvern og gassmåler. Deltakerne går gjennom hele entringsoperasjonen: Sikker jobbanalyse, arbeidstillatelse, opprigging av personell og utstyr samt måling og innvendig inspeksjon. Deltakerne bytter på rollene som entringsvakt og utførende personell.

Kursinstruktør Kristine Borgersen sammen med kursdeltakere på Gassmåling før entring.

 

Reelle situasjoner

I øvelsescontaineren får kursdeltakerne gjøre skarpe øvelser med reelle situasjoner de kan møte ved måling før entring. På denne måten får elevene prøve ut det de har lært i praksis.

- Mange knoter litt i starten så det er veldig verdifullt å få gjort flere praktiske øvelser til det «sitter», forteller kursinstruktør Kristine Borgersen.

 

Deltakerne får oppleve både oksygenmangel, eksplosive gasser og giftige gasser. Enkelte målinger gjøres med både vanlig 4-gassmåler og 5-gassmåler (måler også for giftige gasser).

- Deltakerne får erfare at målinger kan se fine ut fra utsiden av tanken, men at man likevel kan finne oksygenfattige områder inne i tanken. De får også oppleve viktigheten av å måle for giftige gasser/VOC.

 

Sparer tid med intensiverte kursdager

Vestteknikk hadde tidligere et samarbeid om bruk av øvelsescontainer hos en av våre samarbeidspartnere. Nå som vi har vår egen container rett utenfor døra, sparer vi en del tid på transport. Og ikke minst masse ekstraarbeid for instruktørene.

Kurstidene er også utvidet med en time per dag for å effektivisere kurset på to dager.

Nye undervisningstider er 09:00-16:00 dag 1 og 08:00-15:00 dag 2.

 

Kursdeltakerne deles inn i grupper på 3-4 personer under de praktiske øvelsene.

Deltakerne gjør målinger i ulike høyder og klarerer tank fra utsiden. Marius Trane senker slangen med flyteball ned i tanken.

Tank nummer to krever innvendig inspeksjon. Tripod er rigget klar mens deltakerne gjør første målinger fra utsiden. Thorbjørn Lauvåsvåg senker slange med flyteball mens Tor Nicolay Alberg leser av måleinstrumentet.

Kursinstruktør Kristine Borgersen utstyrer deltakerne med både vanlig 4-gassmåler og 5-gassmåler som måler giftige gasser. Deltakerne får erfare at atmosfæren kan være helseskadelig selv om alt ser ok ut med vanlig 4-gass-måler.

Deltakerne har ulike roller i øvelsen. Kursdeltaker Kristian Mathiassen er entringspersonell og klargjøres for entring med overtrykksutstyr og fallsikring.

 

Entring av tank for innvendig inspeksjon.

 

Utformingen i tanken er av en slik art at innvendig inspeksjon er nødvendig for å avdekke eventuelle gasslommer. Her har gassvarsleren gått i alarm og lyser rødt.

 

Search