Search
Norsk

Personvern i Vestteknikk

Under finner du informasjon om dine rettigheter for personvern og hvordan vi håndterer disse.

 

1. Kunde- og leverandøropplysninger

Vestteknikk behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b)..
 

2.Personopplysninger i forbindelse med markedsføring

Vestteknikk behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter.
 

Utsendelser per e-post

Det er mulig å abonnere på ulike e-post utsendelser fra Vestteknikk. (Nyhetsbrev, Invitasjoner etc.) Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene du har valgt å abonnere på. For å kunne gjøre disse utsendelsene, er det nødvendig å registrere seg med e-postadresse og kontaktinfo. Disse opplysningene lagres i vårt CRM- og e-post system. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e-post. Proplan vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

 

Informasjon om potensielle kunder

Vestteknikk lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å opprette kontakt med potensielle kunder for våre produkter og tjenester. Personopplysningene til potensielle kunder slettes innen 2 år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold ? eller samtykke til videre lagring er gitt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.f (jfr EUs personvernforordning § 6.1f).

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene

På Vestteknikk nettsider www.vestteknikk.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er informasjonskapslene vi bruker:

Google Analytics: Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics.

E-marketeer: Vi benytter emarketeer som vårt e-post system. På vår hjemmeside bruker vi en cookie fra dette systemet for å samle inne informasjon om sidetrafikk og sideinteraksjon slik at vi kan forbedre tjenesten i fremtiden.


4.Den registrertes rettigheter

Vestteknikks behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR))

1.Rett til innsyn: Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Vestteknikk foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.
2.Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger: Dersom Vestteknikk behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Proplan skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. Proplan skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.
3.Dataportabilitet: Individet har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.

 

5.Kontaktinformasjon

Henvendelser om GDPR rettes til post@vestteknikk.no. Slike henvendelser skal besvares innen 30 dager. Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.

 

Search