Search
Norsk

1 års driftsgaranti på vifteassistert åndedrettsvern

 

Vestteknikk innfører nå, som eneste sertifiserte serviceverksted for alle markedsledende produsenter, 1 års driftsgaranti når vi tar årlig kontroll på vifteassistert åndedrettvern.

 

Vifteassisterte åndedrettsvern skal tas service på årlig. Ved å gjennomføre denne servicen hos oss, gir vi ett års driftsgaranti på vifteenheten.

 

 

 

Økt driftssikkerhet, økt trygghet

Vi har i en periode utført service med utvidet garanti på

produkter fra Sundstrøm og ønsker å ta dette enda litt lengre ved å tilby servicegaranti også til produkter fra produsenter som: Scott, 3M, CleanAIR og Arbin uavhengig hvor disse er kjøpt.

Det vil si at når vi leverer ut ferdig kontrollert utstyr, går vi god for at det skal virke i 12 måneder forutsatt riktig bruk og vedlikehold.

 

 

 

Forutsetter riktig bruk

Garantien gjelder kurante salgsprodukter med tilgjengelighet av reservedeler i perioden, og forutsetter normal og riktig bruk av utstyret i henhold til produsentens anbefalinger. Garantien gjelder ikke produkter som har blitt modifisert, forsømt, utsatt for ytre krefter, blitt reparert eller vedlikeholdt på en uautorisert måte, eller blitt brukt i strid med produsentens advarsler, begrensninger, anbefalinger eller andre direktiver. Garantien gjelder ikke batterier/batterilader eller ansiktsdeler og annet tilbehør.


 

Har du spørsmål om service og vedlikehold av vifteassistert åndedrettsvern eller annet pusteluftutstyr,

ta kontakt med servicekoordinator Carl Sigve Olsen

carl.sigve@vesttkenikk.no +47 913 80 986

Search