Search
Norsk

Serviceverksted for vifteassistert åndedrettsvern


Vestteknikk har et av landets best utstyrte verksteder for pusteluftutstyr. Nå tar vi også service på vifteassistert åndedrettsvern.


I Vestteknikk er vi opptatt av å snu oss raskt etter kundens behov. Flere av våre store kunder innfører nå økt bruk av turbovifter/vifteassistert åndedrettsvern. Vi har derfor økt kapasiteten på vårt pusteluftverksted og sertifisert oss for å kunne utføre service og vedlikehold for alle de ledende produsentene på markedet.


Startet med ConocoPhillips


Vår trofaste kunde gjennom mange år ConocoPhillips gikk for en tid tilbake inn for økt bruk av turbovifter/vifteassistert åndedrettsvern. For å ta hånd om årlig service og vedlikehold av utstyret ønsket de et lokalt, sertifisert serviceverksted til å ta hånd om dette. Vestteknikk har gjennom flere tiår vært leverandør av utstyr og service innen gass, pust og brann til ConocoPhillips, og er glade for denne utvidete tilliten.

I dag er vi Sundstrøms eneste sertifiserte serviceverksted på vestlandet.


 

Flere velger turbo


Fordelene med vifteassistert åndedrettsvern er mange. Økt brukerkomfort, mindre fare med lekkasje ved skjeggvekst, mindre behov for tilpasning og tetthetstesting er noen av fordelene.
I den senere tid har derfor flere andre operatørselskaper valgt å gå i samme retning som ConocoPhillips. Blant annet Equinor som tidligere i år kom med nytt regime for bruk av åndedrettsvern.
Med økt bruk av turbo, følger også økt behov for service. Vi har derfor gjort betydelige oppgraderinger på vårt pusteluftverksted for å kunne håndtere større volum. Nytt testutstyr er kjøpt inn, verkstedet er bygget om og våre teknikere har sertifisert seg for å ta service på vifter fra Scott Safety 3M, Sundstrøm og CleanAIR.


Som eneste sertifiserte serviceverksted tilbyr vi nå også 1 års servicegaranti som sikrer drift av viftene i 12 måneder etter årlig service.


 

Trykktesting og overtrykk


Vestteknikk har tradisjonelt vært en leverandør av overtrykksutstyr. Vi tar selvsagt fremdeles service på alle typer overtrykksutstyr, fra masker og bandolærer, til slanger, trykktesting av alle typer flasker og vedlikehold av kompressor.

 

Har du spørsmål om service og vedlikehold av vifteassistert åndedrettsvern eller annet pusteluftutstyr,

ta kontakt med servicekoordinator Carl Sigve Olsen

carl.sigve@vesttkenikk.no +47 913 80 986

Search