Search
Norsk

Trykktesting av brannslanger og kontroll av brannslukkeutstyr

 

Vestteknikk trykktester brannslanger i henhold  til NS-EN 671-3 og NS-EN 3910

 

Både flate brannslanger og slangetromler skal trykktestes hvert 5. år. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig og utføres av virksomhet som er godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Vestteknikk har denne godkjenningen, og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av alle typer brannslokkemateriell for for mange kunder innen landbasert industri, kraftselskaper og offshore installasjoner.

 

Testing av slanger

Selve trykktestingen utføres ved at slangen rulles ut og fylles med vann med 16-20 bars trykk, avhengig av slangetype. Dersom slangen ikke har noen lekkasjer, bløs trykket av, og slangen godkjennes.

 

Hånsdlukkere

Serviceteknikere fra Vestteknikk innehar også grønt kompetansebevis for vedlikehold av håndslukkere.

Alle håndslukkere skal ettersees av kompetent person årlig. Unntaket er private boliger hvor intervallen er hvert 5. år.

I tillegg til årlig kontroll, skal også slukkere tas service på.

  • For vann, og skum-baserte slukkere skal service utføres hvert 5. år

  • For pulver og CO2-slukkere skal service utføres hvert 10. år.

 

Serviceavtale på brannslukkeutstyr

Vestteknikk har rammeavtaler på kontroll og service av brannslukkeutstyr for mange av våre kunder.

Når du har en fast avtale med oss, passer vi på at kontroll og ettersyn blir utført til riktig tid, og at oppdraget utføres på en effektiv og kostnadsbesparende måte.

Vi har alltid med oss utstyr når vi er ute hos kunder, slik at vi kan rette opp mangler underveis i inspeksjonsrunden. Enklere for oss og rimeligere for kunden.

For mer informasjon om kontroll av brannslukkeutstyr, kontakt servicekoordinator Carl Sigve Olsen tlf 913 80 986

 

Search