Search
Norsk

Trykktesting av løfteputer

 

Løfteputer og løftebagger er nærmest uunnværlige verktøy for brannvesen, industrivern  og innsatspersonell ved frigjøring av skadde og tung redning.

 

En løftepute kan løfte opp til 100 tonn og er svært lett håndterbar sammenlignet med en kran eller annet utstyr som kan løfte tilsvarende vekt.

Puten har en egenvekt fra et halvt kilo og oppover, og en tykkelse på rundt 2,5 cm når den ikke er fylt med luft. Dette gjør den lett å plassere og praktisk i bruk på vanskelig fremkommelige steder.

I hovedsak finnes det tre hovedtyper løfteputer:

  • Lavtrykk, myke løfteputer med trykk på 0,5-1,5 bar

  • Høytrykk firkantede løfteputer med trykk fra 8-10 bar

  • Høytrykk runde løfteputer med trykk på 10 bar.

 

De ulike putetypene har hvert sitt bruksområde, men vedlikeholdsrutinene er derimot like.

 

Sjekk etter bruk og årlig kontroll

Løfteputer skal alltid gjennomgå visuell sjekk og funksjonstestes etter hvert bruk og minimum en gang i året. Denne sjekken kan utføres av bruker eller person i selskapet som har ansvar for utstyret.

 

Visuell sjekk:

  • Se etter skade på puten: kutt, punktering, rifter og slitasje. Selv den minste skade som blottlegger armaturen, kan føre til rustdannelse. Puten må derfor tas ut ad drift for reparasjon eller utskifting.

  • Slange: se etter kutt, hull, knekk

  • Sjekk koplinger, manometer og forsegling på sikkerhetsventiler

Funksjonstest:

  • Sjekk trykkregulator, sikkerhetsventil, controller, testmanometer. Systemet trykksettes og skal holde et stabilt trykk på 5 bar i minst 5 minutter.

 

I tilleg til årlig visuell- og funksjonstest skal løfteputer hvert femte år testes av produsent eller tredjepart med godkjent opplæring. Denne testen skal innebære visuell sjekk, funksjonstest og trykktesting. Kontrollen må utføres av produsent eller godkjent tredjepart.

5-årlig kontroll hos Vestteknikk

Vestteknikk har den nødvendige opplæringen og kompetansen til å ta 5-årlig kontroll av løfteputer.

Etter visuell sjekk og funksjonstest, trykktester vi putene.

Løfteputene trykkes til 1,3 ganger tillatt arbeidstrykk. For puter som brukes med 8 bar trykk, betyr det at putene testes med 10,4 bar.

Eventuelle skader repareres dersom dette lar seg gjøre.

 

 

For mer infromasjon om trykktesting av løfteputer, kontakt servicekoordinator Carl Sigve Olsen tlf 913 80 986

 

 

 

 

Search