Search
English

Bestillingsskjema

Produkter

Gassdeteksjon

Om gassdeteksjon

Dersom et lukket rom er rent og uten innslag av eksplosive gasser, vil sannsynligvis en enkel oksygenmåler være et rett valg. Har et rom eller en tank inneholdt brennbare stoffer eller giftige stoffer, vil en kombinertmåler for oksygen, brennbare gasser og hydrogensulfid være det rette instrumentet.

Varsling 
En personlig varsler er en bærbar detektor som påviser tilstedeværelsen av helsefarlige gasser i arbeidsatmosfæren. Varsleren gir utslag når grenseverdier overskrides. Alle instrumentene leveres med datalogg som viser hvilke gasser detektoren har vært utsatt for under bruk.

Måler
Bærbare gassmålere kan deles inn i instrumenter som er spesielt utviklet for overvåking og varsling, og målere som brukes til klarering av tanker eller områder. Vi har et instrument for alle situasjoner og alle gasser.

Fast anlegg
Et fast anlegg monteres permanent for kontinuerlig overvåking av et område. Flere sensorer kan monteres i anlegget. Det er mulig å tilknytte alarm lyd og lys, start av viftesystem og nedstenging av prosesser for å ta noen eksempler.

 

Formål: Beskytte personell som kan bli eksponert for lav oksygenkonsentrasjon, eksplosive gasser eller giftige gasser.

Brukere: Alle som kan bli utsatt for oksygenmangel, eksplosive gasser eller forskjellige giftgasser i sin arbeidssituasjon.

Myndighetskrav: Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet er noen av de offentlige etatene som i sine forskrifter har gitt spesifikke regler for bruk av gassmålere.

 

hjelper deg
 • E-post:
 • Telefon: 51 95 96 00

Åndedrettsvern

Om åndedrettsvern

Vestteknikk har lang erfaring og bred kompetanse innen åndedrettsvern. Vi leverer pusteluftapparater til ulike formål.

Noen bruksområder er: røykdykker, ved evakuering og arbeid i tanker.

Ta kontakt og fortell hva du trenger pusteutstyr til.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Brann og redning

Om brannvernutstyr

Vi er totalleverandør av service og utstyr til brann og redning for on- og offshore industri.

På produktlisten har vi utstyr som brannapparater, brannslanger, strålerør, bekledning og kamera. Vi ufører også vedlikehold på brannvernutstyr.

Fluktapparat og innsatsapparat kan du finne mer informasjon om under åndedrettsvern

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Kompressor

om kompressor

Vestteknikk er importør og  forhandler Nardi kompressorer.

Nardi er et av Europas ledende kompressormerker.
30.000 enheter leveres årlig til over 100 forskjellige land.

I motsetning til sine konkurrenter er ikke kompressor-blokken lakkert. Blokken består av aluminium og rustfritt stål. Dette forsterker varmeledningsevnen, og gjør Atlantic-kompressoren spesielt godt egnet i maritime miljø.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Utleie

Utstyr og personell til utleie

Utstyret vi leier ut blir sjekket, kontrollert og kalibrert før hver utlevering.

Vestteknikk leier også ut personell til spesifikke prosjekter. Ett eksempel er H2S beredskap som involverer personell og materiell. Leieperioden kan være fra en dag til flere år. 

Noe av utstyret vi leier ut:

 • Fluktapparat

 • Pressluftapparat

 • Arbeidsapparat

 • Pusteluftstasjon

 • Pusteluftslanger

 • Luft (komprimert)

 • Gassmålere

 • Beredskapsconteinere

 • Kvikksølvmålere

 • Pusteluftskompressorer

 • Benzenmålere

 

H2S beredskap

Ved boring av H2S utsatte brønner sørger Vestteknikk for beredskapscontainer med nødvendig pusteluftutstyr. 
Vi utfører målinger slik at det alltid er sikker pusteluft for arbeidsfolk på riggen.

 

Kontakt logistikk om du ønsker å leie utstyr fra oss?

 

Eli Løyning Gjesdal mob: 908 72 741 e-post: eli@vestteknikk.no

Leif Martin Ølberg mob: 932 62 582 e-post: leif-martin@vestteknikk.no

 

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Spesialprodukter

Våre spesialprodukter

Spesielle behov er vår spesialitet.

Vi ser utfordringene som kundene våre har, og vår lange erfaring i markedet gjør at vi finner løsninger. Våre spesialprodukter er eksisterende produkter satt sammen til den beste løsningen for kunden.

Her kan du få mer informasjon om noen av spesialproduktene vi bygger. 

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Search