Search
English
Tilbake til oversikten

Secura 2000 Fluktmaske

Secura 2000 fluktmaske egner seg til beredskap i tilfelle brann eller gassutslipp. Denne filtermasken beskytter mot røyk og karbonmonoksid samt en rekke forbindelser som kan oppstå ved brann.

Secura 2000 egner seg godt som beredskap i bil, og anbefales dersom du regelmessig kjører gjennom lange tunneler.

Beskytter mot: Kullos (CO) ,støv, organiske gasser og damper fra stoffer med kokepunkt over 65ºC, uorganiske gasser og damper, sure gasser og damper, ammoniakk og aminer.

 

  • Hette i flammehemmende materiale

  • Beskytter øyne og åndedrett

  • Synlig gul farge som egner seg godt ved flukt

  • Egnet som beredskapsmaske ved fare for brann eller gassutslipp

  • Beskytter mot kullos (CO) og en rekke farlige gasser som kan oppstå ved brann.

  • 15 minutters brukstid

  • Leveres i praktisk oppbevaringsveske

  • Holdbarhet: 5 år

 

Spesifikasjoner
Produsent: Secura
Brukstid: 15 minutter
Sertifiseringer: EN 14387:2004/AC:2004 klasse ABEK1P2 RD/CO, CE

 

Les mer om Secura 2000 >

Datasheet
leif-martin@vestteknikk.no
Leif Martin Ølberg
hjelper deg
Search