Search
Norsk
Tilbake til oversikten

Wortex luftvarmer

Wortex rør for oppvarming og nedkjøling av pusteluft festes i beltet slik at brukeren kan selv enkelt kan regulere lufttemperaturen.

 

Den enkle og mest effektive måten å varme luft til åndedrettsvern som benytter trykkluft.

Røret festes i beltet til brukeren, som et ledd mellom pressluftslangen og hodesettet.

Wortex-røret bruker kun ren, komprimert luft til å generere varm eller kald luft. Ingen elektrisitet er nødvendig - noe som gjør at produktet trygt kan brukes i EX-områder.

Temperatur og luftstrøm justeres enkelt med et hjul på toppen av røret.

Ytelsen og effekten til apparatet er avhengig av lufttrykk og kapasitet som blir tilført. Med trykk på mellom 4 - 5 BAR oppnås en temperatur på over 40°c. Lufttrykket bør ikke overstige 8 bar.

Wortex-røret er en enkel, og rimelig måte å regulere temperaturen til bruk på åndedrettsvern eller andre applikasjoner. En behagelig varm luft øker brukerens komfort.

Datablad
rune@vestteknikk.no
Rune Hansen
hjelper deg
Search