Search
English

Bestillingsskjema

Gassdeteksjon

Vi tilbyr enkle gassdetektorer som måler en gass, til mer avanserte kombinertmålere og faste anlegg.

Om gassdeteksjon

Dersom et lukket rom er rent og uten innslag av eksplosive gasser, vil sannsynligvis en enkel oksygenmåler være et rett valg. Har et rom eller en tank inneholdt brennbare stoffer eller giftige stoffer, vil en kombinertmåler for oksygen, brennbare gasser og hydrogensulfid være det rette instrumentet.

Varsling 
En personlig varsler er en bærbar detektor som påviser tilstedeværelsen av helsefarlige gasser i arbeidsatmosfæren. Varsleren gir utslag når grenseverdier overskrides. Alle instrumentene leveres med datalogg som viser hvilke gasser detektoren har vært utsatt for under bruk.

Måler
Bærbare gassmålere kan deles inn i instrumenter som er spesielt utviklet for overvåking og varsling, og målere som brukes til klarering av tanker eller områder. Vi har et instrument for alle situasjoner og alle gasser.

Fast anlegg
Et fast anlegg monteres permanent for kontinuerlig overvåking av et område. Flere sensorer kan monteres i anlegget. Det er mulig å tilknytte alarm lyd og lys, start av viftesystem og nedstenging av prosesser for å ta noen eksempler.

 

Formål: Beskytte personell som kan bli eksponert for lav oksygenkonsentrasjon, eksplosive gasser eller giftige gasser.

Brukere: Alle som kan bli utsatt for oksygenmangel, eksplosive gasser eller forskjellige giftgasser i sin arbeidssituasjon.

Myndighetskrav: Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet er noen av de offentlige etatene som i sine forskrifter har gitt spesifikke regler for bruk av gassmålere.

 

Varsling

Dropsafe Pouch

Dropsafe Pouch® sikrer gassvarslere og andre løse gjenstander ved arbeid i høyden. Nettet finnes i to størrelser som passer de fleste merker og modeller.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasAlert MicroClip X3

4-gassvarsler med 5-års oksygensensor, forlenget batteritid og 3 års full garanti.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasAlertMicroClip XL

En av de minste og enkleste fler- gassmålerne på markedet. Med forlenget batteritid.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
PS200

PS200 er en av våre bestselgere. Her får du en liten, brukervennlig og funksjonell gassvarsler til en fornuftig pris.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Multi Gas Clip

Verdens første, bærbare gassdetektor med flere måneders batteritid i stedet for timer.

ka@vestteknikk.no
Kenneth Almås hjelper deg
Multi Gas Clip med Pumpe

Verdens første bærbare gassmålingsinstrument med pumpe som har 5 dagers brukstid på én lading.

ka@vestteknikk.no
Kenneth Almås hjelper deg
GasAlert Quattro

Robust og pålitelig fire-gassvarsler med enkel én-knapps betjening. Et stort display med selvforklarende ikoner som viser gjeldende verdier og driftsinformasjon.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasAlertMax XT II med pumpe

Ny, intelligent pumpeteknologi gjør at tilgang til lukkede rom og prøvetaking med slange aldri har vært enklere.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasAlertMicro 5

Kompakt og lett fler-gassmåler som leveres med eller uten pumpemodul. Kan måle opptil fem gasser samtidig og har et utvalg av elleve forskjellige sensorer i ulike kombinasjoner.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
PS 500

I denne gassdetektoren kan inntil fire forskjellige sensorer av «Plug and play» typen, monteres inn i instrumentet.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Cub

Cub er vår minste, enkleste og letteste varsler for helsefarlige gasser. Instrumentet måler VOC, som betyr flyktige organiske forbindelser
(Volatile Organic Compound).

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
BW Clip

Vår nyeste, vedlikeholldsfrie én-gassmåler. Varighet opptil 3 år. Kan forlenges dersom instrumentet settes i "dvalemodus" mellom bruk.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasAlert Extreme

Én-gass detektor med en batteritid på to år. Den har lys, lyd, vibrasjonsalarm og et stort display som viser den gjeldende gasskonsentrasjonen til enhver tid.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
MicroDock kalibreringssystem

Dette er en automatisk test- og kalibreringsstasjon for GasAlert-serien. Stasjonen er bærbar og enkel å bygge ut.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
IntelliDox

IntelliDox-systemet er en kalibrerings- og overvåkningsenhet som passer til gassdetektor-seriene BW Clip, GasAlert Microclip, og Connex1.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg

Måling

PhoCheck Tiger

Håndholdt gassmåler for rask og nøyaktig påvisning av flyktige organiske
forbindelser (VOC).

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Gasurveyor 700

Gasurveyor 700 er førstevalget for alle typer gassmåling. Gode konfigureringsmuligheter og brukervennlighet, gjør dette instrumentet egnet til de fleste operasjoner.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Oxygas 500

Bærbart instrument for måling av oksygen og brennbar gass både i luft og i inert atmosfære.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Shipsurveyor

Shipsurveyor er allsidig, enkel i bruk, og måler opptil fem gasser samtidig.
Gassmåleren bruker infrarød teknologi for måling av brennbare gasser.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Gasurveyor 500

Bærbart instrument for måling av brennbar gass (ppm, %LEL, VOL%), oksygen, hydrogensulfid og karbonmonoksid i luft.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Leak Surveyor

Lekkasjesøkings-instrument med integrert pumpe for måling av naturgass (metan) i ppm, %LEL og VOL%.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
BM 25

Trådløs områdeovervåkning. BM 25 gir deg alle fordelene ved et fast anlegg, i en robust, brukervennlig og flyttbar løsning.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Site Sentinel

Detcons SmartWireless Site Sentinel er et av verdens fremste system for trådløs overvåking av industriområde.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GT Series

GT Series er designet for gassindustrien og dekker alle behovene til en servicetekniker innenfor naturgassinstallasjoner.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Mercury Tracker

Instrumentet måler kvikksølvkonsentrasjonen i luft. Det er enkelt å demontere prøvetakings-proben som kan lagres i dekselet når den ikke er i bruk.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasCheck G

Et instrument for søk og lokalisering av gasslekkasjer. Måleren detekterer effektivt flere gasser og gassblandinger.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
HydroSteel 6000

HydroSteel 6000 er et unikt instrument for måling av korrosjon i rør og andre lukkede konstruksjoner.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Mercury Vapour Indicator

Instrumentet måler kvikksølvkonsentrasjonen i luft. Måleren leveres ferdig kalibrert og med langsiktig stabilitet.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
SF6 Leak Detection P1:p

Instrumentet måler og lokaliserer SF6-lekkasjer. Detekterer rask lekkasjer helt ned til 1 x 10 -8 ml/sek med responstid på under ett sekund.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GDU-2 Gas Delivery Unit

En brukervennlig kalibreringsstasjon for Gasurveyor 500 serien og Shipsurveyor.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Testgass

Vi leverer de fleste typer kalibrerings-/testgasser. Gassene brukes til presis kalibrering av alle typer gassmålingsinstrumenter og ved bump-check av instrument før bruk.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg

Faste anlegg

Titan

Verdens første veggmonterte instrument spesielt utviklet for kontinuerlig overvåking av benzen.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Falco VOC-detektor

Fast VOC-detektor i eksplosjonssikkert kammer. Leveres med eller uten pumpe.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Monicon sentral

Fastmontert gassdeteksjonssentral med en, fire eller åtte kanaler, eller rack-montert multikanalssentral.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
T80

Frittstående gass-sensor med mange avanserte funksjoner for hurtig og pålitelig varsling om giftig gass eller oksygenmangel. T80 kan stå alene eller kobles til sentral eller PC.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
IR80

Frittstående infrarød gasssensor som gir hurtig og pålitelig advarsel om CO2(karbondioksid). IR80 kan stå alene eller kobles til sentral eller PC.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
S500/S500 IR

En robust, frittstående gass-sensor med mange avanserte funksjoner for hurtig og pålitelig varsling om brennbar gass. S500 kan stå alene eller kobles til sentral eller PC.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
T100 gassdetektor

En kompakt sensor for deteksjon av giftige gasser. Leveres i en ATEX sertifisert koblingsboks som kan kobles til de fleste 4-20mA sentraler. Monicon T100 er et rimelig og godt alternativ som er enkel å kalibrere.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
CGS-500 gassdetektor

En kompakt sensor for deteksjon av brennbare gasser. Leveres i en ATEX sertifisert koblingsboks som kan kobles til Monicon sentraler.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Active 8

Gassdeteksjonssentral som kan inneholde opptil åtte kontrollenheter.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Active 80

Gassdeteksjonssentral som kan inneholde opptil 64 adresserbare sensorer eller 16 direkte 4-20 mA sensorer.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasTrEx

En robust, frittstående gass-sensor med mange avanserte funksjoner for hurtig og pålitelig varsling om brennbar gass.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
TVOC PID detektor

Total VOC detektor for kontinuerlig overvåkning av flyktige organiske forbindelser. Detekterer flere hundre gasser, blant annet benzen.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
GasClam

GasClam utfører periodiske målinger i bakken i opptil tre måneder. Instrumentet er ideelt for å kartlegge over tid hvor mye gass som frigis fra jorden.

frode@vestteknikk.no
Frode Sevdal hjelper deg
Search