Search
English

Bestillingsskjema

Gassdeteksjon

Vi tilbyr enkle gassdetektorer som måler en gass, til mer avanserte kombinertmålere og faste anlegg.

Om gassdeteksjon

Dersom et lukket rom er rent og uten innslag av eksplosive gasser, vil sannsynligvis en enkel oksygenmåler være et rett valg. Har et rom eller en tank inneholdt brennbare stoffer eller giftige stoffer, vil en kombinertmåler for oksygen, brennbare gasser og hydrogensulfid være det rette instrumentet.

Varsling 
En personlig varsler er en bærbar detektor som påviser tilstedeværelsen av helsefarlige gasser i arbeidsatmosfæren. Varsleren gir utslag når grenseverdier overskrides. Alle instrumentene leveres med datalogg som viser hvilke gasser detektoren har vært utsatt for under bruk.

Måler
Bærbare gassmålere kan deles inn i instrumenter som er spesielt utviklet for overvåking og varsling, og målere som brukes til klarering av tanker eller områder. Vi har et instrument for alle situasjoner og alle gasser.

Fast anlegg
Et fast anlegg monteres permanent for kontinuerlig overvåking av et område. Flere sensorer kan monteres i anlegget. Det er mulig å tilknytte alarm lyd og lys, start av viftesystem og nedstenging av prosesser for å ta noen eksempler.

 

Formål: Beskytte personell som kan bli eksponert for lav oksygenkonsentrasjon, eksplosive gasser eller giftige gasser.

Brukere: Alle som kan bli utsatt for oksygenmangel, eksplosive gasser eller forskjellige giftgasser i sin arbeidssituasjon.

Myndighetskrav: Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet er noen av de offentlige etatene som i sine forskrifter har gitt spesifikke regler for bruk av gassmålere.

 

Varsling

Blackline Safety G7

Komplett sikkerhetssystem som langt overgår mulighetene du har med dagens konvensjonelle gassmålere. G7 setter sikkerhet, gassmåling og kommunikasjon i sammenheng, og vil totalt forandre måten vi tenker sikkerhet på.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Dropsafe Pouch

Dropsafe Pouch® sikrer gassvarslere og andre løse gjenstander ved arbeid i høyden. Nettet finnes i to størrelser som passer de fleste merker og modeller.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasAlert MicroClip X3

4-gassvarsler med 5-års oksygensensor, forlenget batteritid og 3 års full garanti.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasAlertMicroClip XL

En av de minste og enkleste fler- gassmålerne på markedet. Med forlenget batteritid.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

PS200

PS200 er en av våre bestselgere. Her får du en liten, brukervennlig og funksjonell gassvarsler til en fornuftig pris.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Multi Gas Clip

Verdens første, bærbare gassdetektor med flere måneders batteritid i stedet for timer.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Multi Gas Clip med Pumpe

Verdens første bærbare gassmålingsinstrument med pumpe som har 5 dagers brukstid på én lading.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasAlert Quattro

Robust og pålitelig fire-gassvarsler med enkel én-knapps betjening. Et stort display med selvforklarende ikoner som viser gjeldende verdier og driftsinformasjon.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasAlertMax XT II med pumpe

Ny, intelligent pumpeteknologi gjør at tilgang til lukkede rom og prøvetaking med slange aldri har vært enklere.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasAlertMicro 5

Kompakt og lett fler-gassmåler som leveres med eller uten pumpemodul. Kan måle opptil fem gasser samtidig og har et utvalg av elleve forskjellige sensorer i ulike kombinasjoner.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

PS 500

I denne gassdetektoren kan inntil fire forskjellige sensorer av «Plug and play» typen, monteres inn i instrumentet.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Cub

Cub er vår minste, enkleste og letteste varsler for helsefarlige gasser. Instrumentet måler VOC, som betyr flyktige organiske forbindelser
(Volatile Organic Compound).

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

BW Clip

Vår nyeste, vedlikeholldsfrie én-gassmåler. Varighet opptil 3 år. Kan forlenges dersom instrumentet settes i "dvalemodus" mellom bruk.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasAlert Extreme

Én-gass detektor med en batteritid på to år. Den har lys, lyd, vibrasjonsalarm og et stort display som viser den gjeldende gasskonsentrasjonen til enhver tid.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

MicroDock kalibreringssystem

Dette er en automatisk test- og kalibreringsstasjon for GasAlert-serien. Stasjonen er bærbar og enkel å bygge ut.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

IntelliDox

IntelliDox-systemet er en kalibrerings- og overvåkningsenhet som passer til gassdetektor-seriene BW Clip, GasAlert Microclip, og Connex1.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Måling

PhoCheck Tiger

Håndholdt gassmåler for rask og nøyaktig påvisning av flyktige organiske
forbindelser (VOC).

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Gasurveyor 700

Gasurveyor 700 er førstevalget for alle typer gassmåling. Gode konfigureringsmuligheter og brukervennlighet, gjør dette instrumentet egnet til de fleste operasjoner.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Oxygas 500

Bærbart instrument for måling av oksygen og brennbar gass både i luft og i inert atmosfære.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Shipsurveyor

Shipsurveyor er allsidig, enkel i bruk, og måler opptil fem gasser samtidig.
Gassmåleren bruker infrarød teknologi for måling av brennbare gasser.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Gasurveyor 500

Bærbart instrument for måling av brennbar gass (ppm, %LEL, VOL%), oksygen, hydrogensulfid og karbonmonoksid i luft.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Leak Surveyor

Lekkasjesøkings-instrument med integrert pumpe for måling av naturgass (metan) i ppm, %LEL og VOL%.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

BM 25

Trådløs områdeovervåkning. BM 25 gir deg alle fordelene ved et fast anlegg, i en robust, brukervennlig og flyttbar løsning.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Site Sentinel

Detcons SmartWireless Site Sentinel er et av verdens fremste system for trådløs overvåking av industriområde.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GT Series

GT Series er designet for gassindustrien og dekker alle behovene til en servicetekniker innenfor naturgassinstallasjoner.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Mercury Tracker -3000 XS

Instrumentet måler kvikksølvkonsentrasjonen i luft og andre gasser.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GasCheck G

Et instrument for søk og lokalisering av gasslekkasjer. Måleren detekterer effektivt flere gasser og gassblandinger.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

HydroSteel 6000

HydroSteel 6000 er et unikt instrument for måling av korrosjon i rør og andre lukkede konstruksjoner.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Mercury Vapour Indicator

Instrumentet måler kvikksølvkonsentrasjonen i luft. Måleren leveres ferdig kalibrert og med langsiktig stabilitet.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

SF6 Leak Detection P1:p

Instrumentet måler og lokaliserer SF6-lekkasjer. Detekterer rask lekkasjer helt ned til 1 x 10 -8 ml/sek med responstid på under ett sekund.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

GDU-2 Gas Delivery Unit

En brukervennlig kalibreringsstasjon for Gasurveyor 500 serien og Shipsurveyor.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Testgass

Vi leverer de fleste typer kalibrerings-/testgasser. Gassene brukes til presis kalibrering av alle typer gassmålingsinstrumenter og ved bump-check av instrument før bruk.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Faste anlegg

Titan

Verdens første veggmonterte instrument spesielt utviklet for kontinuerlig overvåking av benzen.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Falco VOC-detektor

Fast VOC-detektor i eksplosjonssikkert kammer. Leveres med eller uten pumpe.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Monicon sentral

Fastmontert gassdeteksjonssentral med en, fire eller åtte kanaler, eller rack-montert multikanalssentral.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

T80

Frittstående gass-sensor med mange avanserte funksjoner for hurtig og pålitelig varsling om giftig gass eller oksygenmangel. T80 kan stå alene eller kobles til sentral eller PC.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

IR80

Frittstående infrarød gasssensor som gir hurtig og pålitelig advarsel om CO2(karbondioksid). IR80 kan stå alene eller kobles til sentral eller PC.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

S500/S500 IR

En robust, frittstående gass-sensor med mange avanserte funksjoner for hurtig og pålitelig varsling om brennbar gass. S500 kan stå alene eller kobles til sentral eller PC.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

T100 gassdetektor

En kompakt sensor for deteksjon av giftige gasser. Leveres i en ATEX sertifisert koblingsboks som kan kobles til de fleste 4-20mA sentraler. Monicon T100 er et rimelig og godt alternativ som er enkel å kalibrere.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

CGS-500 gassdetektor

En kompakt sensor for deteksjon av brennbare gasser. Leveres i en ATEX sertifisert koblingsboks som kan kobles til Monicon sentraler.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Active 8

Gassdeteksjonssentral som kan inneholde opptil åtte kontrollenheter.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Active 80

Gassdeteksjonssentral som kan inneholde opptil 64 adresserbare sensorer eller 16 direkte 4-20 mA sensorer.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

TVOC PID detektor

Total VOC detektor for kontinuerlig overvåkning av flyktige organiske forbindelser. Detekterer flere hundre gasser, blant annet benzen.

Geir Magne
Vår spesialist hjelper deg

Geir Magne Årvik, Daglig leder

Search