Search
English
Tilbake til oversikten

Loggbok

Notatblokk i A5 format for registrering av kompressorens driftstimer og utført vedlikehold.

Boken inneholder arbeidstilsynets regelverk om drift og vedlikehold av kompressor samt krav til pusteluftkvalitet fra fyllingsanlegg.

Hjelper deg med å holde oversikt over hvor mange minutter kompressoren har vært i drift slik at du kan planlegge vedlikehold til riktig tid.

Loggføringen tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til rutiner for drift og vedlikehold av kompressor.

 

9 siders ferdig utfyllingstabell for registrering av:

  • Dato
  • Starttid
  • Stopptid
  • Antall minutter
  • Arbeidstype som er utført
  • Signatur

 

Loggboken er tilgjengelig i både norsk og engelskspråklig versjon. Trykket i kraftig papirkvalitet.

rune@vestteknikk.no
Rune Hansen
hjelper deg
Search