Search
English
Tilbake til oversikten

Onlinemåler for overvåking av pusteluft på offshore installasjoner

Vestteknikk har utviklet en Ex-sertifisert online måler som bygges inn i eksisterende trykkluftanlegg. Måleren kvalitetssikrer pusteluftforsyningen til personell som sveisere, sandblåsere, slipere, entringspersonell etc.

Hele enheten blir koblet opp mot eksisterende overvåknings- og alarmsystem. Siden 2001 har Vestteknikk levert omlag 40 enheter til offshore-installasjoner.
 

Måleren overvåker normalt følgende parametere:

O2, CO og CO2 og vanninnhold.

Alle opplistede følere er montert inn i et rustfritt kabinett. Rør fra tilkoblingspunkt for prøvetaking går via de forskjellige sensorene til «eksos» inne i skapet. Flow-meter blir benyttet som prøveuttak for olje. Dette er en manuell operasjon som er beskrevet i en egen prosedyre. En flow transmitter er installert for å sikre og ha kontroll på gjennomstrømningen til sensorene slik at de får den rette «flowen». Alle følere i Exi-utførelse er terminert i egen koblingsboks. Exd-føleren blir levert med tilpasset koblingsboks og kabel direkte til denne. Skapet kommer med kabelgjennomføringer, tilkobling for luft og dreneringsplugg.

 
  • Kontinuerlig overvåkning av pusteluftkvaliteten

  • Overvåker alle verdier untatt olje (måles manuelt)

  • Rustfritt kabinett

 

Spesifikasjoner
Produsent: Vestteknikk AS
Materiela: Skap i rustfritt stål
Størrelse: L 60 cm, B: 33 com D: 80 cm
Godkjenninger: Systemet leveres med tegninger
og full dokumentasjon etter NS 5820
Samtlige sensorer er henholdsvis Exi eller Exd-sertifisert
Produktet spesialtilpasses etter behov.

 

Mer info
geir@vestteknikk.no
Geir Årvik
hjelper deg
Search