Bærekraft og samfunnsansvar i 2020, årsrapport

Annerledesåret 2020 gav oss nye og helt uante muligheter for å jobbe med våre bærekraftsmål.

Samfunnsansvar, miljø og bærekraft er nært knyttet sammen i Vestteknikk. Alle disse målene, og ikke minst vår forretningsmodell som helhet, skal bygge opp under vår visjon «Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier».

2020 har krevd stor omstillingsevne og endringer. Når vi ser tilbake på året som helhet, ser vi også at det har hatt store fordeler for hvordan vi har jobbet med våre bærekraftsmål.

Les mer om hva vi gjorde for bærekraft og samfunnsansvar i 2020 her:

© 2019 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.