Jobb trygt i kummer og avløpsanlegg

Lær hvordan du kan arbeide uten risiko for deg selv eller dine kolleger.
I et lukket rom kan det oppstå farlige stoffer, eksplosjoner eller oksygenmangel. Hvert år blir mennesker i mange bransjer alvorlig skadet eller omkommer i lukket rom, i alt fra komplekse anlegg til enkle lagertanker. Og det er ikke bare de som arbeider i de lukkede rommene som er utsatt. Alle som prøver å redde dem uten skikkelig opplæring eller utstyr settes i fare.Årsaken til de fleste ulykkene er mangel på kunnskap, kommunikasjonssvikt eller mangel på bruk av verneutstyr.

Et «lukket rom» er - stort nok til å entre, men med en avgrenset åpning for inngang og utgang. Det er ikke laget for at noen skal arbeide der over tid. Eksempler er tanker, undergrunns-hvelv og tuneller.

Stavanger kommune: Audun Øglænd er entringsvakt og passer på mens Egil Ølberg klatrer ned i kommen på Eiganes. Neste mann ned er Svein Jone Aadnessen. Alle har en personlig varsler (gassmåler) på.

For å jobbe trygt i et lukket rom trengs:

Entringstillatelse, entringsvakt, kommunikasjon, beredskapsutstyr på utsiden og verneutstyr for den som skal entre.

Det er sikkert å jobbe når:

 • Konsentrasjonen av brennbar gass er mindre enn 1% LEL
 • Oksygenprosenten er på 20,9
 • Innhold av helsefarlig gass eller støv er lavere enn tiltaks- og grenseverdier

Hvordan sjekke luften i et lukket rom:

 • Slå på gassmåler i frisk luft
 • Mål minimum i topp, midten og bunn av tanken
 • Ventilér om nødvendig
 • Bruk nødvendig verneutstyr dersom du må gjøre en visuell kontroll, og husk alltid en vakt og kommunikasjon ved entring i lukket rom.

Fra melkekartong til lettvekter

Karene fra Vann og avløp i Stavanger kommune er på Eiganes for å installere en avfukter nede i en komme. I taket glinser tusenvis av store vanndråper, men nå skal det lille rommet med en diger vannledning, bli kvitt kondensen. Arbeidslaget har alle en gassmåler på brystlommen. Egil Ølberg har jobbet nesten 40 år i Stavanger kommune og Audun Øglænd i 27 år.- Jeg er glad for at verneutstyret er blitt bedre og mer praktisk å bruke. Den gamle gassmåleren var tung og stor som en melkekartong og ble ofte droppet, forteller Øglænd. Han husker den gangen det gikk galt
og nesten ble fatalt.

Tommelfingerregel når du bruker slange:

Mål i 10 sekund pr slangemeter + 30 sekunder for at instrumentet skal detektere gassen.

Minstekravet for å jobbe trygt i lukket rom er Arbeidstilsynets forskrift 703, §29
De fleste bedrifter har interne retningslinjer, og disse er ofte strengere enn Arbeidstilsynets krav. For petroleumsindustrien gjelder også Ptils retningslinjer.

Audun Øglænd tar på seg pressluftapparatet CEN-PAQ som alltid ligger klar i bilen. Dette apparatet kan brukes både til innsats, redning og flukt.

§29-1 oppsummering

Arbeid i atmosfærer hvor det kan forekomme brannfarlig vare eller helsefarlig stoff skal utføres uten risiko for liv eller helse. Kontroller og nødvendige målinger skal foretas før arbeidet starter. Målingene skal gjøres av en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven.

Kontrolløren skal utstede arbeidssertifikat.

En kompetent person er en kyndig kjemiker eller annen person som har:

 • nødvendige generelle tekniske og kjemiske kunnskaper
 • kjennskap til de viktigste fysikalske og kjemiske egenskaper til brannfarlige varer og helsefarlige stoffer
 • nødvendig praksis i behandling av måleapparater og aktuelle gassmålinger
 • tilstrekkelig praksis og erfaring fra aktuelle type virksomhet, samt kunnskap om aktuelle konstruksjon og byggemåte

 

Meld deg på vårt Gassmålingskurs og lær mer om hvilke forhåndsregler du kan ta for å få et arbeidsmiljø som er 100 prosent trygt. Vi har også et Sertifikatutstederkurs (Gassmåling før entring) for personell som skal utstede entringssertifikat og arbeidstillatelser. Vestteknikk arrangerer også egne kurs for bedrifter i deres lokaler.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

 1. Oldham BM 25 områdeovervåkning
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 2. Dropsafe Mesh Pouch, for: Aerosol / Spray Cans
  • Fallsikring med 5:1 sikkerhetsfaktor
  • Omslutter og sikrer hele gjenstanden
  • Forhindrer små, fallende gjenstander
  kr 1 751,00 + mva
 3. Honeywell BW MicroClip X3 gassmåler
  • Verdens mest populære gassmåler
  • 5 års oksygensensor og 3 års garanti
  • IP68 for den beste beskyttelsen
  kr 8 540,00 + mva
 4. GMI PS200 gassmåler
  • Brukervennlig og populær 4-gassmåler
  • Robust og kompakt gassvarsler
  • Måler LEL, O2, CO og H2S og har integrert pumpe
  kr 8 545,00 + mva
 5. Multi Gas Clip IR gassmåler
  • Liten og pålitelig 4-gassmåler
  • Hele 2 måneders batteritid
  • Måler H2S, CO, LEL og O2
  kr 8 371,00 + mva
 6. Honeywell BW GasAlertQuattro gassmåler
  • Pålitelig 4-gassmåler
  • Utskiftbar batteripakke for kontinuerlig drift
  • 18-20 timers batteritid
  kr 9 730,00 + mva
 7. Honeywell BW GasAlertMax XT II gassmåler
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • Solid og pålitelig 4-gassvarsler
  • Passe i BW Microdock
  Be om pris
 8. Ion Science CUB VOC gassmåler
  • Liten og pålitelig VOC-varsler
  • Markedets mest følsomme PID-sensor
  • Detekterer VOC fra 1 ppb - 5000 ppm
  kr 10 655,00 + mva
 9. Ion Science Tiger Select benzen gassmåler
  • Måler benzen spesifikt med pre-filter rør
  • Elektronisk og nøyaktig avlesing ned til ppb-nivå
  • Raskt og presist. Viser resultat umiddelbart
  Be om pris
 10. GMI Oxygas 500R gassmåler
  • Bærbart instrument egnet for gassfriing
  • Måler brennbare gasser og oksygen
  • Måler i både luft og inert atmosfære
  Be om pris
 11. GMI Shipsurveyor6 gassmåler med koffert
  • 4-gass måleinstrument med pumpe
  • Førstevalget for overvåking og klarering av lukket rom
  • MED og ATEX-sertifisert
  Be om pris
 12. GMI Gasurveyor 541R gassmåler
  • Ideelt 4-gass-instrument for tankklarering
  • Måler brennbare gasser i ppm, %LEL og VOL% i luft
  • Kan brukes i alarm-modus eller måle-modus
  Be om pris
© 2021 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.