Sjekkliste for entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Skikkelig opplæring og gode prosedyrer er helt nødvendig. Vi gir deg en liten introduksjon, eller kanskje en oppfriskning for deg som arbeider med å utstede entringstillatelser for arbeid i lukket rom.

Arbeid som skal utføres

Før en går igang med å vurdere farene ved entring, må man vite hvilken type arbeid som skal utføres. Er det snakk om en inspeksjon? Skal tanken rengjøres, og innebærer dette for eksempel fare for statisk elektrisitet som følge av høytrykkspyling? Skal det utføres varmt arbeid? Typen arbeid som skal utføres har mye å si for risikovurderingen, og bør alltid ligge til grunn før en vurderer faremomenter og sikkerhetstiltak

Tidligere innhold på tanken

Kunnskap om hva som tidligere har vært på tanken kan gi oss en god pekepinn på hva vi skal sjekke ved gassmåling. Har det vært nitrogen på tanken, vil det for eksempel være stor fare for oksygenmangel. Har tanken inneholdt brennbare væsker eller giftige gasser må vi ta hensyn til dette.

Faremomenter

De vanligste faremomentene ved entring er oksygenmangel, kjemisk eksponering, brann/eksplosjon, støy/vibrasjon, klemfare og fallfare.

Blinding og isolering

Selv om andre har ansvar for at dette skal være gjort sjekker man alltid tegninger før man kontrollerer fysisk at tanken er riktig isolert. Manglende isolering kan medføre farer som forgiftning, brann, eksplosjon og i noen tilfeller oversvømming og drukning.

Tankens utforming

Tegningene vil også gi oss mye informasjon om hvor vi bør planlegge målepunktene våre. Se opp for skillevegger, nedsenkninger, ulike nivåer i tanken.

Gassmåling

Tanken skal klareres av kompetent person før entring finner sted. Et entringssertifikat skal utstedes og henges godt synlig ved åpningen. Vær obs på at det også kan være nødvendig med flere målinger underveis i arbeidet.

Helsefare ved løsemidler/flyktige organiske forbindelser (VOC)

Selv om man ikke får utslag på en vanlig 4-gass-måler, er det ikke dermed sagt at tanken er trygg å entre uten åndedrettsvern. Dersom tanken f-eks. har inneholdt diesel- vil det være nødvendig med en Pid-måler som sjekker om tanken inneholder VOC (helseskadelige stoffer)

Risikovurdering/ SJA

En risikovurdering, f.eks. sikker jobbanalyse skal alltid gjennomføres før entring av lukkede rom. Dette behøver ikke være komplisert, men man må ha tenkt gjennom hvilke farer man kan utsettes for, og hvordan man skal redusere disse.

Entringsvakt og kommunikasjon

Entringsvakten skal være beredt til å tilkalle hjelp dersom en situasjon oppstår, og må derfor ha løpende kommunikasjon med personell inne i tanken.

Sikkerhetstiltak

Ventilering er som regel alltid nødvendig. Andre sikkerhetstiltak er personlig gassmåler til alle som er i tanken + entringsvakt, kommunikasjon mellom utførende inne i tanken og entringsvakt, kontroll med tennkilder, personlig verneutstyr og belysning.

Relaterte produkter

 1. BM 25
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 2. Dropsafe Mesh Pouch, for: Aerosol / Spray Cans
  • Fallsikring med 5:1 sikkerhetsfaktor
  • Omslutter og sikrer hele gjenstanden
  • Forhindrer små, fallende gjenstander
  kr 1 751,00 + mva
 3. GasAlertMicroClipXL - LEL, O2, H2S, CO
  • Liten og lett gassmåler
  • Enkel betjening med kun 1 knapp
  • Passer i BWs Microdock
  Be om pris
 4. GasAlertMicroClip X3 - LEL, O2, H2S, CO
  • Liten og lett gassmåler
  • 5 års oksygensensor
  • 18 timers batteritid
  kr 9 395,00 + mva
 5. G7
  • Komplett, personlig sikkerhetsalarm
  • Alltid tilkoblet alarmsentral
  • Unik løsning for alenearbeid
  Be om pris
 6. PS200 4-Gas O2/LEL/H2S/CO Pumped MED
  • Liten og lett 4-gassmåler
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • MED-godkjent
  kr 8 545,00 + mva
 7. Multi Gas Clip w/Infrared Combustible Sensor, H2S, CO,O2, LEL
  • Liten og pålitelig 4-gassmåler
  • 2 måneders batteritid
  • Markedets beste på batteritid
  kr 8 371,00 + mva
 8. GasAlertQuattro 4-Gas Detector, %LEL, O2, H2S, CO Rechargeable battery pack
  • Pålitelig 4-gassmåler
  • Utskiftbar batteripakke for kontinuerlig drift
  • 18-20 timers batteritid
  kr 9 730,00 + mva
 9. GasAlertMax XT II - O2, LEL, H2S, CO
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • Solid og pålitelig 4-gassvarsler
  • Passe i BW Microdock
  Be om pris
 10. BW Clip 24 mnd - O2 Real time
  • Vår enkleste og minste oksygenmåler
  • 2 års varighet
  • Vedlikeholdsfri
  kr 2 218,00 + mva
 11. CUB instrument - PPM
  • Liten og pålitelig VOC-varsler
  • Markedets mest følsomme PID-sensor
  • Detekterer VOC fra 1 ppb - 5000 ppm
  kr 10 655,00 + mva
 12. Tiger Select - PPM - Benzene
  • Måler benzen spesifikt med pre-filter rør
  • Elektronisk og nøyaktig avlesing ned til ppb-nivå
  • Raskt og presist. Viser resultat umiddelbart
  Be om pris
© 2019 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.