Om oss


Totalleverandør innen gass, pust og brann

 

Vestteknikk er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr. Våre kjerneområder er gass, pust og brann. Innenfor disse områdene er vi en totalleverandør av rådgivning, produkter, opplæring og service/vedlikehold. Vi skal være best på kompetanse og rådgivning om valg og bruk av utstyr slik at våre kunder har en stødig leverandør og fagkompetanse å støtte seg til. Vi har hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor på østlandet. Våre serviceteknikere dekker hele landet, og tar også oppdrag world wide.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Vestteknikk sitt øverste mål er «Ingen åndedretts-, gassforgiftning eller brannskader på personell eller eiendeler hos våre kunder». Med et slikt mål sier det seg selv at vi må ha rett fokus.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Våre ansatte får opplæring i sine roller, og har gode prosesser, rutiner og sjekklister på plass for å sikre at arbeider vi utfører er i henhold til lover og forskrifter samt gjeldende standarder, og eventuelle tilleggskrav fra våre interesseparter.

Samfunnsansvar

Vestteknikk tar samfunnsansvar og ønsker å bidra til bærekraftig vekst og lønnsomhet for bedriften og samfunnet. Dette gjør vi ved å sikre gode arbeidsforhold for våre egne ansatte og gjennom våre leverandører. Herunder også sikre menneskerettigheter. Vi bidrar til miljøet gjennom vår miljøpolicy, og  resirkulerer og tilstreber å hindre utslipp til ytre miljø. Vi er miljøsertifiserte etter ISO 14001. Vi er bevisst vår forretningsmessige integritet ved å drive etter god forretningsskikk. Sist, men ikke minst gir vi også tilbake til lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.

Personvern

Vestteknikk tar personvern på alvor. Under finner du link til vår personvernerklæring.

Teknisk verneutstyr siden 1984

Vestteknikk har helt siden starten i 1984 jobbet for å verne liv og helse for mennesker som jobber i ekstreme miljøer. Med hovedkontor i Stavanger har olje og gass vært en av våre hovedbransjer, men vi leverer også mye til shipping, kommuner og landbasert industri. Vi lever av fornøyde kunder. Vårt mål er derfor å vokse kontrollert slik at vi klarer å opprettholde den service og det kompetansenivået som våre kunder forventer. Vi er i dag 26 ansatte i Stavanger og 1 regionansvarlig på Østlandet.


© 2021 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.