Reparasjon og vedlikehold av høyttrykkkompressor for pusteluft

Vestteknikk reparerer og foretar periodisk vedlikehold på høyttrykkompressorer for pusteluft. Både dykkekompressorer og kompressorer for industriell bruk.

Høyttrykkompressorer er vår spesialitet

En høytrykkskompressor er et teknologisk avansert maskineri som krever nøyaktighet og aktsomhet når reparasjon og vedlikehold gjennomføres.

Det er høyt trykk og små toleranser som skal betjenes og Vestteknikk har over 30 års erfaring med denne type arbeid.

I hovedsak er det tre ting du må huske på: Luftkvalitet, filter og olje.

Personer som skal fylle pressluftflasker skal i tillegg ha fått nødvendig opplæring ref. forskrift 706. Vesttkenikks kurs i fylling av pressluftflaskerog betjening av fylleanlegg gir denne opplæringen.

Luftkvalitet

For at luften fra kompressoren skal være trygg å puste inn, skal den tilfredsstille kravene i standarden "NS-EN 12021". Her står det at "Pusten fra fyllingsanlegget skal regelmessig kontrolleres med hensyn til CO, CO2, olje og vanninnhold av en person som har nødvendig kunnskap om dette."

I praksis betyr dette i de fleste tilfeller at man tar luftanalyse en gang i året, ved årlig kontroll. Flere selskaper tar luftanalyse oftere, gjerne hvert halvår.

Når vi foretar luftanalyse, sjekker vi at luften tilfredsstiller følgende krav (NS-EN 12021 og forskrift 706)

Oksygen: Skal være innenfor +/- 0,5 % jf 21 %
Oljeinnhold: Skal ikke overskride 0,5 mg/m3
Karbondioksid: Skal ikke overskrive 500 ppm
Karbonmonoksid: Skal ikke overskride 10 ppm
Luftfuktigheten i fylleanlegg 25 mg/m3 for alt over 70 bar, 35 mg/m3 for flaskebank
Lukt og smak: Skal ikke være tilstede

Filter

Hvor ofte filter må skiftes, bestemmes av kompressorprodusentens anbefalinger.

For de fleste mindre kompressorer (Bauer som benytter P21 filter og tilsvarende Nardi) skal filteret normalt skiftes etter 15-20 timers drift. Varigheten på filteret varierer sterkt, og bestemmes av lufttemperatur. Stiger temperatur, går varigheten ned.

Som et eksempel kan en nevne at dersom et filter har 15-17 timers varighet ved 20oC, vil varigheten være rundt 5 timer ved 40oC.

Mindre kompressorer har vanligvis ingen indikator på filtermetning. Den eneste måten å avdekke om filteret er mettet på, er å ta en luftanalyse. Det er derfor viktig å ha en loggbok ved kompressoren hvor en noterer ned start- og stopptid. På den måten har man kontroll på hvor mange driftstimer det er gått siden siste filterbytte.

På våre kurs, gir vi også opplæring i å beregne filtervarighet med en såkalt filterkalkulator.

Større kompressorer har større filter, og dermed også lengre tidsintervall mellom filterbyttene. På større kompressorer er det også vanlig med en indikator som viser filtermetning til enhver tid.

Dersom filteret ikke byttes, blir det "mettet" og en vil oppleve olje, smak og lukt i pusteluften. Luften vil da ikke tilfredsstille kravene, og ikke være sikker pusteluft.

Samtidig som en skifter filter, skiftes mindre deler som o-ringer og innsugfilter.

Olje

Kompressorens motorolje skal skiftes etter 50 timers drift fra kompressoren er ny. Videre skal oljen skiftes ved hver 1000/2000 timers drift, eller årlig, avhengig av driftsintervaller.

Foruten luftanalyse, filter og oljeskift, må en også huske på at selve filterhuset skal skiftes hvert femtende år.

Vedlikeholdsintervallene for kompressorer kan variere noe fra produsent til produsent og fra modell til modell, så sjekk alltid produsentens vedlikeholdsmanual.

For mer infromasjon og tilbud på service/vedlikehold av kompressor, kontakt oss på pust@vestteknikk.no eller tlf 51 95 96 00.

 1. ESPRIT NARGHILE’ 210L/min 1 phase 0,5kw 10bar
  • Dykkekompressor
  • Pusteluftslange med munnstykke
  • 230 V
  kr 7 956,00 + mva
 2. ESPRIT NARGHILE’ 180L/min 12V 500W 8bar
  • Dykkekompressor
  • Pusteluftslange med munnstykke
  • 12 V for bruk i båt, bil etc.
  kr 9 590,00 + mva
 3. SafeGuard Air Monitoring Instrument
  • Pusteluftovervåkning
  • For kompressor og pusteluftsbanker
  • Kontinuerlig måling og spot-måling
  Be om pris
 4. Blande-enhet for dykkeluft, Nitrox og Timix
  • Automatisk blander for dykkeluft
  • Blander pusteluft, helium og oksygen
  • Still kun inn blandingsforhold og start kompressor
  Be om pris
 5. VE 800 E
  • Lavtrykkskompressor
  • Leverer pusteluft ihht NS-EN 12021
  • Kapasitet: 840 liter per minutt
  Be om pris
 6. Pacific MX
  • Vår største høyttrykkskompressor
  • Leverer pusteluft ihht NS-EN 12021
  • Kapasitet: 160-350 liter per minutt
  Be om pris
 7. Pacific M
  • Vår største høytrykkskompressor
  • Leverer pusteluft ihht NS-EN 12021
  • Kapasitet: 160-250 liter per minutt
  Be om pris
 8. Pacific E-EG
  • Vår mest solgte høytrykkskompresor
  • Leverr pusteluft ihht NS-EN 12021
  • Kapasitet: 160-350 liter per minutt
  Be om pris
 9. Atlantic P
  • Vår minste høytrykkskompressor
  • Pusteluft ihht NS-EN12021
  • Kapasitet: 60-100 liter per minutt
  Be om pris
 10. Sany-Air compressor-nebulizer
  • Desinfisering av alle typer overflater
  • Kommer til overalt. Ingen behov for å tørke over
  • Ingen behov for å tørke over etterpå
  kr 3 565,00 + mva
© 2019 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.