Search
English
Gassdeteksjon

Gassmålere, opplæring og service.

Åndedrettsvern

Pusteluftssystemer og service på faste anlegg offshore og onshore.

Brann og Redning

Brannvernutstyr og service på produkter og anlegg offshore og onshore.

Vestteknikk er leverandør av teknisk verneutstyr til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljø. Vi bistår med opplæring og service.

H2S i olje- og gassbransjen

Hva vet du om farene, konsekvensene og beskyttelse mot hydrogensulfid? Last ned vår e-bok om H2S i olje- og gassproduksjon.

Les mer

Kurs i måling av benzen

Kurs i kartlegging og vurdering av benzen-eksponering for HMS-personell, yrkeshygienikere og andre som ønsker en grundig innføring i måling av benzen.

Les mer

Kurs i måling av kvikksølv

Kurs i kartlegging og vurdering av kvikksølv-eksponering for yrkeshygienikere og HMS-personell.

Les mer
Search