Search
English
Gassdeteksjon

Gassmålere, opplæring og service.

Åndedrettsvern

Pusteluftssystemer og service på faste anlegg offshore og onshore.

Brann og Redning

Brannvernutstyr og service på produkter og anlegg offshore og onshore.

Vestteknikk er leverandør av teknisk verneutstyr til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljø. Vi bistår med opplæring og service.

Kurs i måling av benzen

Kurs i kartlegging og vurdering av benzen-eksponering for HMS-personell, yrkeshygienikere og andre som ønsker en grundig innføring i måling av benzen.

Les mer

Kurs i måling av kvikksølv

Kurs i kartlegging og vurdering av kvikksølv-eksponering for yrkeshygienikere og HMS-personell.

Les mer

Varsler pålegg om analyse av brannskum offshore

Miljødirektoratet vurderer å pålegge alle operatører å ta prøver som dokumenterer eventuelt innhold av PFOS i brannskum innen 1. april. Les hvordan Vestteknikk kan hjelpe deg med utskifting av skum.

Les mer
Search