Search
English
Gassdeteksjon

Gassmålere, opplæring og service.

Åndedrettsvern

Pusteluftssystemer og service på faste anlegg offshore og onshore.

Brann og Redning

Brannvernutstyr og service på produkter og anlegg offshore og onshore.

Vestteknikk er leverandør av teknisk verneutstyr til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljø. Vi bistår med opplæring og service.

Gassmåling ved brygging

Oksygenmangel og co2-nivå er to viktige faktorer å overvåke ved brygging av øl og produksjon av mineralvann. Les vår nyttige guide til gassmåling ved brygging.

Les mer

PS 200 - Forlenget batteritid

Vår bestselgende gassdetektor PS 200 er nå tilgjengelig med et nytt katalytisk sensor-alternativ som gir forlenget batteritid.

Les mer

Slik reagerer kroppen på oksygenmangel

Oksygenmangel er en av de vanligst ulykkesårsakene knyttet til pusteluft og arbeid i lukket rom. Hvordan reagerer egentlig kroppen på oksygenmangel?

Les mer
Search