ARA - Ny serie en-gassvarslere

Ion Science lanserer ARA, en helt ny serie en-gassvarslere. Singelgassvarslerne er pålitelige og svært prisgunstige, og fås for en rekke ulike gasser.

ARA singelgassvarsler er liten, lett og kostnadseffektiv. ARA er designet for å varsle arbeidstakere om for høye gasskonsentrasjoner, og egner seg for bruk i de fleste bransjer  som olje og gass, industri, anleggsarbeider, produksjonsbedrifter, kjemisk industri, kraftproduksjon m.m. ARA får for følgende gasser: hydrogensulfid, karbonmonoksid, oksygen og svoveldioksid.

ARA gassvarsler for H2S

ARA H2S er en singelgassvarsler som gir øyeblikkelig varsling
ved påvisning av hydrogensulfid.

ARA gassvarsler for O2

ARA O2 er en singelgassvarsler som gir øyeblikkelig varsling
ved oksygenmangel og oksygenanrikning.

ARA gassvarsler for CO

ARA CO er en singelgassvarsler som gir øyeblikkelig alarm
ved påvisning av karbonmonoksid.

ARA gassvarsler for SO2

ARA SO2 er en singelgassvarsler som gir øyeblikkelig alarm
ved påvisning av svoveldioksid.

© 2019 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.