Ny standard for vedlikehold av håndslukkere NS 3910

Ny, revidert standard for kontroll av håndslukkere ble gjeldende fra 1. februar 2020. Formålet med endringen er å stramme inn kravene for å bedre kompetanse og kvalitet. Vi presenterer de viktigste endringene.
Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell valgte Vestteknikk som base for sitt informasjonsmøte om ny, revidert standard. Stor takk til Harald Sontum for en svært informativ gjennomgang for alle fremmøtte.
Rådet gjennomfører nå informasjonsmøter flere steder i landet. For full oversikt og påmelding, ser her: rvb.no

De største endringene i standarden er knyttet til:

  • Krav til kompetent person
  • Kompetent virksomhet
  • Vedlikeholdsetiketter og halsring
  • Fargekode og plomberingsutstyr

 

Nye krav til kompetent person

Alle kompetente personer som skal utføre kontroll av brannslukkermateriell, må ha gyldig registreringsnummer. Registreringsnummeret erstatter tidligere ordning med grønt kompetansebevis. Registreringen skal etter ny standard fornyes hvert 5. år, ved at en avlegger en teoretisk og praktisk eksamen hos godkjent kurssenter. Sensor vurderer eksamen som bestått eller ikke bestått for at registreringen skal være gyldig i 5 nye år. Et nytt nettregister vil erstatte kortene som tidligere ble utstedt, og en pdf. vil kunne lastes ned fra nett.

 

Kompetent virksomhet

Den største og viktigste endringen i regelverket, er at alle kompetente personer må være tilknyttet en kompetent virksomhet. For å kunne bli registrert som kompetent virksomhet, må bedriften tilfredsstille flere krav i standarden, blant annet at man må ha et godkjent serviceverksted.
Bakgrunnen for kravet er at enhver kompetent person skal kunne utføre alle typer vedlikehold og reparasjoner som er beskrevet i standarden. For å klare dette, er det helt nødvendig å ha et tilgjengelig verksted.
En registrert kompetent virksomhet, kan ha et ubegrenset antall kompetente personer som er fast ansatt i bedriften. Kompetente bedrifter kan også knytte til seg andre kompetente personer som de har en samarbeidsavtale med (etter mal i standard). En kompetent virksomhet kan knytte til seg maksimalt 10 kompetente personer gjennom samarbeidsavtaler.

 

Vedlikeholdsetiketter og halsring

Vedlikeholdsetiketter skal etter ny standard kun ha en linje. Man må altså klistre på ny etikett hvert år. Etikettene skal merkes tydelig med KONTROLL / SERVICE og skal ellers følge utforming i standarden.
Alle apparater skal også merkes med halsring. Halsringen skal merkes både med registreringsnummer for kompetent person og registreringsnummeret for kompetent virksomhet.
Patronladde apparater er eneste unntak og skal ikke merkes med halsring.
Krav til ID-merking av plombering bortfaller. I stedet innføres ordning med fargemerking av plombering som allerede brukes for annet sikkerhetsutstyr (løfteutstyr osv). Vestteknikk har allerede brukt årets farge ved kontroll av brannslokkermateriell i nærmere 15 år. Vi ser store fordeler med dette og gleder oss over at dette nå blir en bransjestandard.
Årets farge for 2020 er blå.

Lisensordning bortfaller

Foruten endringene i regelverket, informerte rådet også om at ordningen med lisens for omsetting av håndslukkere bortfaller. Selskaper trenger altså ikke lengre å ha lisens for å importere håndslokkere. Kravene til håndslukkere forblir likevel som før at den skal være rød, ha norsk språk, være CE-merket og produsert etter EN 3 standard.
Stor takk til Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell for et godt og informativt møte. Proaktivt informasjonsarbeid rettet mot kompetente virksomheter vil styrke hele bransjen.

© 2021 Vestteknikk AS. All Rights Reserved.